Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Archeologische vondsten opnieuw in Izegemse handen

20 augustus 2015

Na vier jaar zijn de archeologische vondsten uit de site Hondekensmolenstraat weer op Izegemse bodem. Ze werden op vrijdag 21 augustus door de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst RADAR aan schepen van Erfgoed en Archief Kurt Himpe overhandigd.

“In 2011 werd archeologisch onderzoek uitgevoerd op de verkaveling aan de Hondekensmolenstraat. Archeologen van GATE bvba legden in het voorjaar proefsleuven aan en troffen toen onder andere een Romeins crematiegraf met de nodige bijgaven aan. In de loop van de zomer werd een klein deel van het projectgebied dan opgegraven door een team archeologen van Antea Group nv. Zij legden bewoningssporen bloot uit de Romeinse en middeleeuwse periode, waaronder een Karolingische waterput”, aldus Willem Hantson, stafmedewerker archeologie van RADAR. “Er was toen ook heel wat interesse voor het opgravingswerk. Tijdens vier drukbezochte publieksmomenten kwamen honderden mensen een bezoekje brengen aan de archeologische site.”

“Na afloop van het veldwerk namen de archeologen de vondsten mee om ze te bestuderen en de resultaten in een rapport te gieten”, stelt erfgoedschepen Kurt Himpe. “Speciale aandacht was er voor de bijgaven van het Romeinse crematiegraf, omdat deze aardewerken recipiënten en bronzen fibulae of mantelspelden heel goed bewaard maar zeer fragiel waren. Met steun van de stad werden ze door een specialist geconserveerd, zodat ze in de toekomst kunnen tentoongesteld worden.”

Stadsarchief geschikt voor bewaring

“Even werd gevreesd dat de archeologische vondsten naar het Gallo-Romeins museum in Tongeren of het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg zouden verhuizen. De heemkundige kring Ten Mandere was alvast vragende partij om de vondsten in Izegem te houden. We zijn tevreden dat we dit nu ook kunnen bevestigen. De archeologische vondsten  blijven op ons grondgebied en kunnen dus in de toekomst zeker het voorwerp uitmaken van een gelegenheidstentoonstelling”, aldus Himpe. “De omstandigheden in de archiefkelder van het Izegemse stadhuis zijn ideaal. Droog en met een constante temperatuur, wat vooral voor de geconserveerde stukken een absolute vereiste is.”

Foto (Dieter Bostyn): geconserveerde aardewerken recipiënten uit het Romeinse crematiegraf