Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur stelt actieplan handelsversterkende maatregelen voor

5 december 2014

Het Izegemse stadsbestuur stelt met een actieplan een reeks handelsversterkende maatregelen voor. "Handelaars ondersteunen, handelaars versterken en handelaars samenbrengen zijn de drie klemtonen in het actieplan", stelt schepen van Lokale economie Kurt Himpe (N-VA).

Grondige analyse gemaakt

Er werd een grondige analyse gemaakt van de Izegemse situatie. “Het aantrekkelijke horeca-aanbod, de hoge koopbinding en koopattractie en de bestaande trekkers in het centrum zijn sterktes” aldus Alice Traen, projectleider lokale economie. “Daartegenover staat het onvolledig en verouderd winkelaanbod, de bereikbaarheid, de leegstand en de gebrekkige samenwerking.”

“In Izegem zijn er veel winkels. Volgens een studie van de POM West-Vlaanderen en het Agentschap Ondernemen zijn er 17 procent meer winkels in Izegem in vergelijking met gelijkaardige steden en is er 40 procent meer winkeloppervlakte. Maar in onze stad is er met 8,4 procent ook meer leegstand  dan de 7 procent in gelijkaardige steden.”

Voor het handelsgebeuren in de stad liggen er heel wat kansen open. “We hebben een grote aantrekking op een aantal buurgemeenten, de nieuwe verkavelingen zorgen voor meer potentiële klanten, er is de ontwikkeling van de toekomstvisie 2030, het Accent Business Park, de nieuwe site Eperon d’Or en brouwerij. De vergrijzing biedt ook kansen omdat veel mensen handelszaken dicht bij huis zoeken.” Nabije winkelcentra, de algemene achteruitgang van de kleinhandel en de nieuwe bouwprojecten met winkelruimte zijn dan weer bedreigingen.

Aanduiding parkings en stadsplannen

“Het stadsbestuur wil verandering brengen in de situatie en daarvoor vertrekken we vanuit de analyse om concrete acties uit te werken”, aldus economieschepen Kurt Himpe. “In de eerste plaats willen we de bereikbaarheid verhogen door de parkings beter aan te duiden en een parkeergeleidingssysteem uit te werken. Er komen stadsplannen aan de parkings en aan het goederenstation zullen we trolleys ter beschikking stellen van het winkelend publiek. We zullen de bezoekers dus beter leiden naar het handelscentrum. In de toekomst moet de verkeerscirculatie ook aangepast worden aan de koopstromen.”

“In het centrum is er ook nood aan het vervolledigen van het aanbod, om de bestaande handelszaken te versterken en we willen ook proactief een superette-exploitant aantrekken.”

Gunningsmoratorium

Om het aantal winkelpanden terug te dringen zal er nauw samengewerkt worden met eigenaars van winkelpanden en makelaars en komt er een databank van de beschikbare panden. “Om een halt toe te roepen aan de wildgroei aan nieuwe winkelpanden wil het stadsbestuur ook werken met een gunningsmoratorium, waardoor niet zomaar nieuwe winkelpanden zullen toegelaten worden”, stelt Himpe.

Aantrekkelijkheid en samenwerking verhogen

Met een etalagewedstrijd en projectcheques wil het stadsbestuur de aantrekkelijkheid en de samenwerking tussen handelaars verhogen.

“In de eerste plaats komt er een volledige herinrichting van de Marktstraat. De herinrichting zal bekeken worden in functie van de evaluatie van het parkeerbedrijf en het effect op de rotatie van het parkeren”, zegt schepen Himpe. “Ook de verbinding tussen de museumsite Eperon d’Or en het stadscentrum zal aangepakt worden”.

“Met projectcheques zullen we kleinhandelaars de kans geven om advies in te winnen of acties te ondernemen om de aantrekkelijkheid van de winkel of een reeks winkels te verhogen. Daarvoor zal moeten samengewerkt worden met andere Izegemse ondernemers.”

Deze samenwerking moet leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden zoals straatcomités op middellange termijn en een handelsdistrict in de toekomst. In samenwerking met de cel kleinhandel van de economische raad zullen ook winkelevenementen en gerichte campagnes uitgewerkt worden.

Het Izegemse stadsbestuur zet ook flink wat financiële middelen tegenover het actieplan. “Zo is er 300.000 euro voorzien voor de herinrichting van de Marktstraat in 2016 en in totaal 100.000 euro voor de bewegwijzering en de verbinding tussen Eperon d’Or en het centrum van de stad. Daarnaast is er de komende jaren in totaal meer dan 150.000 euro ter beschikking voor allerhande acties en projectcheques”, besluit economieschepen Kurt Himpe.