Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem wil parkeerbeheer uitbesteden

25 april 2014

Het Izegemse stadsbestuur gaat op zoek naar een externe partner om het parkeren aan uit te besteden. Schepen van Financiën Filip Motte en schepen van Mobiliteit Kurt Himpe stelden de plannen in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit voor.

“Steeds meer steden en gemeenten gaan in zee met een externe partner. Ook in Izegem willen we nu die stap zetten, onder zeer concrete voorwaarden”, aldus schepen Motte. “De externe partner zal instaan voor het beheer en de exploitatie van de openbare betalende parkeerinfrastructuur, het parkeren in de blauwe zone, de bewonerskaarten en het kortparkeren. Het al dan niet uitbesteden van de bewonerskaarten en het kortparkeren is afhankelijk van de kostprijs. Belangrijk om weten is dat de parkeertarieven in Izegem niet verhoogd worden.”

“De huidige parkeerautomaten zijn tot op de draad versleten en dat vergt een zeer grote investering. In de stad staan er 36 automaten de vervanging ervan zorgt al snel voor een kostenplaatje van 200.000 euro. Het extern bedrijf waaraan de concessie zal gegeven worden, zal moeten starten met nieuwe automaten. Bedoeling is dat het parkeerbeheer vanaf 1 november 2014 uitbesteed wordt’, stelt Motte.

“Geen heksenjacht”

“Het is geenszins de bedoeling een heksenjacht te organiseren”, verduidelijken mobiliteitsschepen Kurt Himpe en financiënschepen Filip Motte. “Bij de keuze van het parkeerbedrijf wordt vooral aandacht besteed aan de kwaliteit van de exploitatie en aan de communicatie en het sensibiliseren. Eens het parkeerbedrijf aan de slag gaat, zal er eerst drie weken gesensibiliseerd worden. Ook bij wijziging van het parkeerregime in een bepaalde straat of buurt zal er altijd eerst drie weken een sensibiliseringsactie plaatsvinden”, stelt Himpe. “In tweede orde zal bij de keuze van het parkeerbedrijf ook gekeken worden naar de financiële return voor de stad en daarnaast willen we ook dat er aandacht is voor klachtenbehandeling.”

“De controle door het parkeerbedrijf moet beperkt blijven tot maximaal drie dagen per week of zes halve dagen. Betalend parkeren is tussen 8u.00 en 12u.00 en van 14u.00 tot 18u.00. Voor de blauwe zone zal hetzelfde systeem gebruikt worden”, verduidelijkt Kurt Himpe. “De bestaande zeven kortparkeerplaatsen in de stad laten we op afroep controleren.”

“We breiden ook het aantal betalende parkeerplaatsen uit, namelijk op de Wijngaardparking achter het woonblok waar er nog zes parkeerplaatsen zijn op openbaar domein en op de verbindingsweg tussen de Kasteelstraat en de Dirk Martenslaan naast de Huisvestingsdienst.”

“Meer zuurstof geven aan het centrum”

“Met het invoeren van het nieuwe systeem willen we vooral meer zuurstof geven aan het centrum en de rotatie van het gebruik van de parkeerplaatsen verbeteren. Er zal voorlopig niet gesleuteld worden aan de blauwe zone, de zone betalend parkeren en het aantal kortparkeerplaatsen. We willen eerst evalueren hoe het parkeren evolueert. Daarna kunnen aanpassingen doorgevoerd worden. Door efficiënte controle kan het dat bijvoorbeeld in de Marktstraat de bestaande parkeerplaatsen per dagdeel veel meer kunnen gebruikt worden, wat een goede zaak is voor de handelaars”, aldus Himpe.

“De politiediensten krijgen ook meer ademruimte en er wordt een zoneregeling voorbereid waarbij tijdelijke verkeersregelingen en signalisatievergunningen door de politie zouden opgemaakt en gecontroleerd worden”, besluit Filip Motte.