Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Proefopstelling aan fietstunnel

1 februari 2014

“Twee jaar geleden werd de fietstunnel onder de N36 in gebruik genomen. Bedoeling was om een veilige oversteek te creëren. Maar sinds de aanleg van de tunnel stellen we vast dat nog altijd heel wat fietsers de tunnel niet gebruiken. Eén van de redenen is de gevaarlijke situatie aan het kruispunt van de Meensestraat en de Burgemeester Vandenbogaerdelaan. Autobestuurders die de Meensestraat inrijden, zien de fietsers die uit de tunnel komen niet afkomen en autobestuurders die de Meensestraat willen uitrijden en niet onmiddellijk de Burgemeester Vandenbogaerdelaan kunnen oprijden, staan op het fietspad te wachten. Dat is allesbehalve veilig. De politiediensten die bij de start van dit schooljaar toezicht hielden om fietsers aan te manen de tunnel te gebruiken, konden deze hachelijke situatie ook opnieuw vaststellen”, aldus schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).

Proefopstelling

“In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit hebben we de problematiek besproken en is er een voorstel gedaan om de Meensestraat op die plaats af te sluiten voor autoverkeer. Op woensdag 22 januari was er een bewonersvergadering waar dit plan besproken werd. De aanwezige buurtbewoners gingen akkoord om ons de kans te geven een proefopstelling uit te proberen. We bespreken de opmerkingen van de buurtbewoners nog eens op de commissievergadering van februari. Bedoeling is om vanaf 1 maart 2014 tot eind september een proefopstelling te doen. Na de proefperiode krijgen de buurtbewoners de kans om een evaluatie op te maken. Het afsluiten van de Meensestraat zal immers een verschuiving van het autoverkeer met zich meebrengen en we moeten ook een inschatting maken als door de proefopstelling de fietsers de tunnel nu vaker gebruiken”, aldus de schepen. “Op basis van de resultaten van de evaluatie zal dan gekeken worden of de proefopstelling deels of volledig definitief wordt. Maar we roepen alvast de fietsers op om gebruik te maken van de tunnel, want dat is de enige veilige manier om de N36 over te steken.”