Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegems stadsbestuur wil werk maken van nazorg bij verkeersongevallen

3 juni 2014

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 juni meldde schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) dat de stad Izegem werk wil maken van nazorg voor familie van verkeersslachtoffers door het SAVE-charter. Gemeenteraadslid Didier Vandeputte (sp.a) voegde het voorstel aan de agenda van de gemeenteraad toe omdat weinig steden en gemeenten een draaiboek ter beschikking hebben voor dergelijke situaties.

De vzw “Ouders van Verongelukte Kinderen” is initiatiefnemer van het SAVE-charter (Samen Actief voor Veilig Verkeer). Het charter spoort steden en gemeenten aan om permanent te werken aan een beter en veiliger mobiliteitsbeleid. Door de ondertekening van het charter, zowel door de stad als door de politie, verklaart het stadsbestuur zich bereid om een actieplan uit te werken dat aansluit op één of meerdere doelstellingen uit het charter.

“We stellen vast dat in Izegem al heel wat charterdoelstellingen uitgevoerd of in uitvoering zijn”, stelde de mobiliteitsschepen. “Denk maar aan de aangepaste schoolomgeving aan De Knuffel in Emelgem of de Sint-Rafaëlsschool in de Baronielaan en de plannen voor de uitbouw van een trage wegennet voor veilige alternatieven voor fietsers en voetgangers.”

Kurt Himpe stelde dat een aantal zaken wel nog beter kunnen, bijvoorbeeld de nazorg van familie van verkeersslachtoffers. “Eén van de doelstellingen van het charter is het optimaliseren van de opvang van verkeersslachtoffers en nabestaanden en daar willen we zeker werk van maken”, aldus Himpe die zelf getuigde dat hij als leraar al een aantal keer geconfronteerd werd met het overlijden van leerlingen of oud-leerlingen door een verkeersongeval. “In dergelijke situaties beschikken ook weinig scholen over een draaiboek. Een huidige collega, Lieselot Verbeke, ontwikkelde als student een thesis ‘Als een schoolbank plots leeg blijft…’ voor de begeleiding van een klasgroep als een leerling overleden is. Die thesis toonde toen ook het hiaat in dergelijke situaties aan.”

http://www.gva.be/ahimgpath/assets_img_gva/2013/11/16/2765712/save-bord-voor-sophie-van-den-heijning-id5072889-800x600-n.jpg