Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegemse N-VA blij met half miljoen subsidie voor herbestemming oude site Lefevre

12 mei 2014

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters tekende op 12 mei 2014 een ministerieel besluit dat een subsidie toekent aan Brouwerij Van Honsebrouck voor de sloop en nieuwe invulling van de voormalige meubelfabriek Omer Lefevre in de Ingelmunstersestraat in Emelgem. De subsidie bedraagt 487.662,79 euro, of 30% van de geraamde kosten voor de sanering van de site.

Twee bestaande gebouwen krijgen een nieuwe bestemming. Er komt ook een nieuw bedrijfsgebouw met bottelarij, silo’s, brouwzaal en een nieuw bezoekerscentrum met kantoorruimte. Op de vrijgekomen ruimte komt nieuwe woongelegenheid met de mogelijkheid om er ook winkel- en kantoorruimte te voorzien.

Minister Muyters: “De Vlaamse overheid wil haar steentje bijdragen aan de bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Het vernieuwingsproject geeft zuurstof aan de brouwerij, die niet alleen haar bedrijfsruimte kan uitbreiden, maar ook toeristen naar de brouwerij wil halen, om een stukje van het patrimonium te delen met bezoekers.

N-VA Izegem is tevreden met de steun van de Vlaamse minister voor het project. “De herbestemming site van de gewezen meubelfabriek biedt heel wat potentieel voor onze stad. Dat de bekende brouwerij uit Ingelmunster naar Emelgem verhuist is een erg goede zaak voor onze stad. Niet enkel voor de werkgelegenheid. We hopen ook een samenwerking op te zetten tussen het bezoekerscentrum van de brouwerij en het museum Eperon d’Or, dat volgend jaar de deuren opent. Zo willen we met een specifiek arrangement bezoekers van de brouwerij ook naar ons museum aantrekken en vice versa”, verduidelijken burgemeester Bert Maertens en schepen van Toerisme Kurt Himpe.