Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Ingrepen moeten verkeer weer vlotter maken

19 maart 2014

Momenteel voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wegenwerken uit op drie strategische locaties in de stad:

  • Rijksweg N36: werken aan de op- en afritten E403 en aanleg fietstunnel.

  • Roeselaarsestraat: dubbelrichtingsfietspad vervangen door fietspad aan weerszijden en wegwerken van gevaarlijke punten.

  • Brug Oude Iepersestraat: herstel van de brug na ongeval.

“Zonder medeweten van stad Izegem is de timing van de werken echter gewijzigd”, stellen schepen van Mobiliteit Kurt Himpe en schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez. “Daardoor worden de drie werven gelijktijdig uitgevoerd. En dat heeft een zware impact op het verkeer. Op initiatief van het stadsbestuur en de politiezone werd er een coördinatievergadering belegd waarop ook AWV en stad Roeselare aanwezig waren. Doel van de vergadering was de verkeersdoorstroming weer vlotter te maken.” Het overleg resulteerde in een aantal aanpassingen:

Rijksweg N36: de politiezone nam dinsdagavond de werflichten weg aan de kruising Rijksweg / E403. Dat zorgde enerzijds al voor een betere  doorstroming op de Rijksweg en anderzijds voor minder hinder op de E403.

Verder, op Roeselaars grondgebied, worden de lichten aan het kruispunt Rijksweg / Oekensestraat morgenochtend (donderdag 20 maart) anders afgesteld. Er komt een langere groenfase voor links-afslaand verkeer.

Noordkaai:  de lichten aan de op- en  afrit E403 worden morgenochtend (20 maart) anders afgesteld om een vlottere doorstroming te bereiken. Deze maatregel wordt volgende week geëvalueerd.

Fietsers moeten momenteel nog een omleiding maken van ettelijke kilometers. Izegem, Roeselare en de politiezone vragen daarom aan AWV om een oplossing te creëren via de brug aan de Oude Iepersestraat.  Eind deze week zal AWV uitsluitsel geven over de mogelijke oplossingen. 

Eerder deze week hield de politie ook al sensibiliseringsacties om het gebruik van de fietserstunnel onder de rotonde aan de Rijksweg / Burg. Vandenbogaerdelaan te promoten. Hoe meer de tunnel immers gebruikt wordt, hoe vlotter het verkeer kan doorstromen.

De stad hoopt dat door deze maatregelen, die door de lokale overheden genomen zijn, het verkeer op de Noordkaai en Rijksweg weer vlotter zal verlopen. Eventuele klachten kunnen echter nog steeds aangeleverd worden op het Meldpunt Wegen (www.meldpuntwegen.be).