Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Tijdelijke maatregel Kouterweg wordt definitief

23 november 2013

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit werd de evaluatie van de tijdelijke maatregel in de Kouterweg besproken. “Het overgrote deel van de bewoners wil de tijdelijke maatregel behouden”, stelt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe.

Sinds 1 juni is er een tijdelijk parkeerverbod aan een kant van bepaalde delen in de Kouterweg. “We hebben deze maatregel ingevoerd na de vele klachten over de beperkte rijbreedte van de weg, de vele afgereden spiegels, beschadiging aan wagens en vrachtwagens die zich vastreden in de Kouterweg nadat de Kouterweg in de vorige bestuursperiode werd heraangelegd”, stelt de schepen. “Tot eind november was er een proefperiode en we hebben nu alle bewoners uit de Kouterweg en uit de eerste delen van de zijstraten gevraagd om een evaluatie op te maken. De meeste antwoorden geven aan dat de tijdelijke maatregel mag behouden worden en een aantal bewoners doen suggesties voor verdere verbetering van de situatie.”

“De aangehaalde knelpunten hebben we samengevat. Uit de resultaten van het snelheidsinformatiebord blijkt dat er niet sneller gereden wordt dan voor de tijdelijke maatregel ingevoerd werd. De snelheid in de straat zal wel verder opgevolgd worden. De suggestie om deels te laten parkeren op het voetpad kunnen we niet uitvoeren, aangezien de ondergrond van de voetpaden hiervoor niet aangelegd is”, aldus de schepen. “Belangrijk is dat sinds de invoering van de tijdelijke maatregel de vele klachten over schade aan wagens en problemen met vrachtwagens achterwege gebleven zijn.”

“Het parkeerverbod aan één kant van de Kouterweg wordt nu definitief ingevoerd, ook in het deel tussen de Guido Gezellestraat en de Kapelstraat en dit op vraag van de bewoners zelf. Hierbij zal gekozen worden voor de kant waar het meeste parkeerplaatsen behouden worden”, besluit de mobiliteitsschepen.