Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur start met nieuw inspraaksysteem bij openbare werken

5 februari 2013

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 februari werden  vragen gesteld naar aanleiding van de informatievergadering over de werken in de Roeselaarsestraat.

“In die straat zal door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een dubbel fietspad aangelegd worden tussen de grens met Rumbeke en de op- en afritten van de Sasbrug. In de richting van Roeselare moeten de fietsers de weg opnieuw dwarsen om op het dubbelzijdig fietspad te rijden. Maar ook ter hoogte van de op- en afritten van de Sasbrug aan garage Vanhulle moeten de fietsers tijdelijk de weg dwarsen”, aldus N-VA – gemeenteraadslid Piet Seynaeve. “Daarnaast wordt er aan de noordkant een voetpad aangelegd waardoor er weinig ruimte is voor parkeerplaatsen.”

N-VA - mobiliteitsschepen Kurt Himpe meldde dat er intussen al overleg was met AWV. Voor de parkeerplaatsen is men intussen een oplossing aan het zoeken en met een aanpassing van de plannen zou er toch ruimte genoeg zijn voor parkeerplaatsen aan die kant van de weg. “Door de fasering van de werken is er inderdaad tijdelijk een deel van de Roeselaarsestraat met een fietspad aan beide kanten van de straat en een deel waar er nog een dubbel fietspad aan één kant van de weg is. De fietsoversteek zal tijdelijk goed aangeduid worden met wegmarkeringen en met de nodige verkeersborden.”

Raadslid Seynaeve vond het jammer dat bij dergelijke infovergaderingen al een definitief ontwerp op tafel komt en de bewoners hebben weinig inspraak. Schepen van Openbare Werken Kurt Grymonprez wees er op dat de start van dit dossier dateert van het begin van de vorige bestuursperiode of nog eerder en dat in deze fase nog weinig kan veranderd worden. “Met de nieuwe beleidsverklaring waarin duidelijk staat dat het stadsbestuur werk wil maken van inspraak bij wegenwerken willen we dergelijke situaties vermijden. We zullen dit ook snel in de praktijk brengen.  Voor nieuwe werken en nieuwe dossiers die nu opgestart worden, zal een nieuw systeem van inspraak gebruikt worden. Bewoners zullen suggesties kunnen geven vooraleer er een voorontwerp opgemaakt wordt. Op die manier kunnen we meer rekening houden met de opmerkingen van de bewoners. Bij een voorontwerp worden de bewoners dan opnieuw uitgenodigd en kunnen ze zien of met hun opmerkingen wel of geen rekening werd gehouden en waarom. Op die manier houden we al van in de beginfase rekening met de verzuchtingen van de betrokken bewoners”,  aldus de schepen.