Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stadsbestuur bereidt nieuw winterplan voor

21 januari 2013

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 januari meldde N-VA - mobiliteitsschepen Kurt Himpe dat het bestaande winterplan voor het sneeuwruimen en het strooien een onvoldoende krijgt. “In normale winteromstandigheden is dit plan misschien nuttig, maar bij een uitzonderlijke winterprik zoals nu krijgt dit plan een onvoldoende op het rapport.”

“De stadsdiensten hebben grote inspanningen geleverd. Zo is er sinds zaterdag 12 januari 160 ton zout gestrooid en werden door de eigen diensten 280 uren gepresteerd voor het strooien en het sneeuwruimen. De winterprik kostte tot nu toe ongeveer 23.000 euro”, lichtte de schepen toe.

“Ondanks deze inspanningen hebben we wel bedenkingen bij het plan en is er een grondige evaluatie in de maak. Tegen de winterperiode 2013-2014 moet er een nieuw plan zijn dat efficiënter is op het vlak van capaciteit, veiligheid en mobiliteit. De capaciteit moet hoger, in eerste instantie door een grondige interne reorganisatie. Ook de prioriteitenlijst moet geëvalueerd worden.”

Centraal meldpunt voor sneeuwproblemen

De mobiliteitsschepen kondigde ook een nieuwe maatregel aan. “Izegemnaars die problemen ondervinden met gladde wegen contacteren nu allerhande diensten en mandatarissen. Met een centraal meldpunt (een telefoonnummer en/of mailadres) zullen alle meldingen veel beter gecoördineerd en opgevolgd kunnen worden.”