Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem sluit overeenkomst met provincie af voor Trage Wegenplan

8 oktober 2013

Het Izegemse stadsbestuur is van plan om groene en veilige fiets- en wandelverbindingen te realiseren om de deelgemeenten met elkaar en met het centrum te verbinden. Schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) vroeg tijdens de gemeenteraadszitting de goedkeuring voor een samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen.

“Bedoeling is om een trage wegenplan uit te werken en uit te voeren tijdens deze bestuursperiode”, aldus de schepen. “Door de samenwerking met de provincie krijgen we een subsidie van 20.000 euro die zal gebruikt worden voor het aanstellen van een externe begeleidingspartner. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden via de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).”

Model voor andere trage wegenplannen in de provincie

“De uitwerking van het trage wegenplan zal gefaseerd gebeuren en er zal een stuurgroep opgericht worden. Bedoeling is om ook zeer grondig te overleggen met alle betrokken diensten en belangengroepen, bijvoorbeeld de cel land- en tuinbouw en de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit”, stelt Kurt Himpe. “Trage wegen die nuttig zijn voor recreatieve en functionele verbindingen zullen behouden worden, andere zullen afgeschaft worden.”

“De bedoeling is dat het Izegemse project een model wordt voor andere steden en gemeenten in de provincie. De methodiek van overleg en aanpak kan dan ook elders toegepast worden”.

Foto: trage wegverbinding tussen Hertogstraat en Merelwijk in Emelgem.