Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem sluit overeenkomst met heemkundige kring voor stadsarchief

14 december 2013

Naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling “Het gebeurde in Izegem in 1963” kondigde N-VA - schepen van Archief Kurt Himpe aan dat de stad Izegem zal samenwerken met de heemkundige kring Ten Mandere voor de archiefwerking.

“De archiefwerking is al jaren een pijnpunt. Met het stadsbestuur willen we eindelijk werk maken van een degelijke werking. Door de samenwerking met Ten Mandere hebben we een aantal troeven. In de eerste plaats zal er een inventaris komen van de oude documenten. Er zal nagegaan worden of er bepaalde oude stukken zijn die moeten gedigitaliseerd worden. Maar het is ook de bedoeling dat er onderzoekswerk gebeurt en dat er publicaties komen”, aldus de schepen. “De samenwerking met Ten Mandere is enkel voor het oud archief. De stukken van de stadsdiensten komen niet in aanmerking.”

“De heemkundige kring zal ook zorgen voor de  publiekswerking. Als externen oude documenten willen bestuderen voor bijvoorbeeld thesisonderzoek, dan zal Ten Mandere die onderzoekers of studenten begeleiden.”

“De stadsdiensten zullen zelf tijdens de komende maanden ook hun archief op punt zetten. Stukken die nu online kunnen geraadpleegd worden, zoals het Staatsblad, moeten niet meer bijgehouden worden in het archief en kunnen verwijderd worden”, stelt de archiefschepen.

De samenwerkingsovereenkomst komt eind december op de agenda van de gemeenteraad. Daarin wordt ook een aantal voorwaarden gesteld. De leden van de heemkundige kring die zullen instaan voor de archiefwerking zullen bijvoorbeeld een archiefcursus moeten volgen.