Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad investeert in veilig schoolbegin

23 augustus 2013

Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar investeert de stad Izegem samen met de lokale politie in verkeersveiligheid.

“In Emelgem werden eerder dit jaar al een aantal investeringen gedaan aan kleuterschool De Knuffel”, aldus N-VA - schepen van mobiliteit Kurt Himpe. “Daar werd een veilige oversteek gerealiseerd op vraag van de school en het oudercomité. In de Prinsessestraat hebben de stadsdiensten intussen ook fietsen op de weg aangebracht. In die straat bevindt zich de lagere school en de tientallen wegmarkeringen moeten de autobestuurders er attent op maken dat die straat veel door fietsers gebruikt wordt.”

“Eén van de knelpunten in Izegem is de Sint-Rafaëlsschool in de Baronielaan. Bij de start en het einde van de lessen is het er een kluwen van wagens waarin kinderen opgehaald of afgezet worden. Er komt aan de kant van de school een zoen- en vroemzone waar de ouders heel kort kunnen parkeren. Aan de overkant van de school komt er een parkeerverbod van de Slagmeersenstraat tot aan de voetgangersoversteek aan de schoolingang. Deze maatregel moet de verkeersopstoppingen uit de weg ruimen. Uiteraard zal deze maatregel samen met de school geëvalueerd worden. Bij de start van het schooljaar komt er een brochure met uitleg over de nieuwe situatie en een aantal praktische tips voor de ouders”, stelt schepen Himpe.

Sensibiliseren

De lokale politie werkt ook mee aan de veiligheidsacties. “Tijdens de eerste weken zal er preventief toezicht zijn aan de scholen, nadien zullen we repressief optreden”, zegt politiecommissaris Jan Devaere. “We zullen ook extra toezicht voorzien aan de fietstunnel ter hoogte van de N36. Al te vaak wordt de tunnel door fietsers niet gebruikt. We kunnen de fietsers niet verplichten om de tunnel te gebruiken, maar door hen aan te spreken en te wijzen op het verkeersveilig alternatief hopen we hen te sensibiliseren.”

“In de stadsperiodiek zal ook aandacht besteed worden aan het veilig schoolbegin. Naast een aantal tips over de schoolroutekaart, het in orde brengen van de fiets wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het verkeersgedrag in de schoolomgevingen”.

Fietspooling

“De start van het nieuwe schooljaar is voor de Emelgemse fietspooling ook een speciale gelegenheid. Het initiatief bestaat al vijftien jaar en ook dat zetten we in de stadsperiodiek in de kijker. De vele vrijwilligers brengen de kinderen in groep per fiets van en naar de school in de Prinsessestraat. De begeleiders zorgen voor een veilige oversteek aan de Prinsessestraat, Baronstraat en Reperstraat. Heel wat Emelgemse kinderen maken er gebruik van. Deze fietspooling is een schoolvoorbeeld van hoe het kan”, aldus Himpe. “Eén van de gevaarlijke punten voor de schoolgaande jeugd is het kruispunt van de Baronstraat en de Ingelmunstersestraat. Ook daar zal dit schooljaar ’s morgens en ’s middags toezicht zijn door een politieagent of een gemachtigde opzichter. Aan de schoolpoorten van de lagere scholen is er ook telkens toezicht door een gemachtigde opzichter”, besluiten politiecommissaris Jan Devaere en schepen Kurt Himpe.