Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Minister bevestigt relatie tussen internettoegang en studieresultaten

20 maart 2013

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag die N-VA – provincieraadslid Kurt Himpe aan de Vlaams minister van Onderwijs liet stellen blijkt duidelijk dat er een relatie is tussen internettoegang en studieresultaten.

Provincieraadslid Kurt Himpe: “Uit een onderzoek over de manier waarop tieners in het Verenigd Koninkrijk internet en andere mobiele toestellen gebruiken, blijkt dat tieners die thuis geen toegang hebben tot internet een sterk gevoel van “onderwijskundige benadeling” hebben.” De minister stelt in zijn antwoord dat het aantal Vlaamse leerlingen dat thuis geen internettoegang heeft al enkele jaren rond de twee procent schommelt. In 2000 beschikte tot 88 procent van de Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs thuis over een computer beschikte. In 2009 steeg dit percentage tot 98 procent, wat in de lijn van het internationale gemiddelde van 94 procent ligt. Ook op school beschikken nagenoeg alle Vlaamse 15-jarigen over een computer en internet: 98 procent van de Vlaamse leerlingen zegt een computer beschikbaar te hebben op school en evenveel leerlingen rapporteert toegang tot internet op school. Het internationaal gemiddelde ligt telkens op 93 procent.

De minister verwijst naar een studie van PISA 2009 (Electronic Reading Assessment). In alle 19 landen die aan ERA deelnamen, scoren 15-jarigen die thuis geen computer hebben significant lager voor digitale geletterdheid dan leerlingen die thuis wel een pc hebben. Niet alleen het bezit van een pc thuis, maar ook de frequentie waarmee de leerlingen thuis de pc gebruiken heeft een verband met de prestatie voor digitale leesvaardigheid.

N-VA – provincieraadslid Kurt Himpe polste bij de minister ook of scholen aangemoedigd worden om leerlingen buiten de normale lesuren de kans te geven om in computerlokalen aan de slag te gaan. De minister van onderwijs antwoordt dat dit niet ondersteund of aangemoedigd wordt aangezien dit tot de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de scholen zelf behoort.