Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Installatievergadering gemeenteraad

2 januari 2013

Op woensdag 2 januari legden alle nieuwe gemeenteraadsleden de eed af. Voor de Izegemse gemeenteraad betekent dit een grote wijziging, want na de verkiezingen op 14 oktober verdubbelde het aantal N-VA - leden in de raad.

Naast de raadsleden Kurt Himpe, Bert Maertens, Piet Seynaeve, Filip Motte, Trui Tytgat en Geert Bourgeois die al eerder in de gemeenteraad zetelden, legden ook Arne Allosserie, Lothar Feys, Caroline Maertens, Jan Verbeke, Tom Verbeke en Joke Vermeulen de eed af.

Tijdens de zitting legden ook de schepenen de eed af. Voor de N-VA zijn dit Kurt Himpe, Filip Motte en Caroline Maertens. Bert Maertens is de nieuwe burgemeester.

De eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad is vooral administratief. Zo werden de voorzitter van de gemeenteraad (Geert Bourgeois) verkozen en de OCMW- en politieraadsleden verkozen.

Tijdens de periode 2013-2018 zullen Lothar Feys, Piet Seynaeve en Jan Verbeke voor de N-VA in de politieraad zetelen. In het OCMW heeft de N-VA nu vijf vertegenwoordigers: Lisbet Bogaert, Hein Depoorter, Nick Verschoot, Peter Vermeulen en Nicole Depreytere.

Intussen duidde de N-VA ook een nieuwe fractieleider aan: Arne Allosserie neemt die functie van Kurt Himpe over.