Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Grote respons bewoners op bevraging

26 augustus 2013

Naar aanleiding van de werken in de Vijfwegenstraat en een deel van de Kachtemsestraat namen schepen van Openbare werken Kurt Grymonprez (sp.a) en schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA) het initiatief om de bewoners te bevragen.

“Bijna de helft van de bewoners en de handelaars uit de betrokken straten bezorgde een antwoord. We zijn zeer tevreden over deze respons en dat toont aan dat de mensen mee willen denken over de heraanleg van hun straat”, stellen Grymonprez en Himpe. “Bedoeling is dat de mensen hun ideeën kunnen geven vooraleer een ontwerper aan de slag gaat. Zo stimuleren we de inspraak”. De resultaten werden in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit besproken.

De bewoners van de Vijfwegenstraat vinden de huidige voetpaden op sommige plaatsen te smal. Ze willen ook dat het parkeerregime bestudeerd wordt. Volgens de bewoners zou een fietspad wenselijk zijn, maar ze beseffen dat dit waarschijnlijk niet te combineren is met het behouden van voldoende parkeerplaatsen. En dan gaat hun voorkeur wel uit naar parkeerstroken.

In de Kachtemsestraat willen de bewoners graag een afscheiding van het fiets- en autoverkeer en dit aan beide zijden van de straat. Ze opteren ook voor een verhoogd aangelegd fietspad of een fietspad in een andere kleur dan het voetpad. Er is volgens de bewoners voldoende parkeerruimte.

“In beide straten ervaren de bewoners dat de snelheidsbeperking van 50 km/u onvoldoende gerespecteerd wordt en vragen ze om bij de heraanleg van de straat daar aandacht aan te besteden”, aldus Kurt Himpe.

“Deze resultaten van de bevraging werden al aan de bewoners bezorgd. De ontwerper kreeg ook al alle antwoordformulieren en kan nu aan de slag. Later zullen de bewoners dan uitgenodigd worden voor een inspraak- en informatievergadering”, besluit Kurt Grymonprez.