Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Dringend werk maken van uitbreiding van overbezette carpoolparkings"

26 juni 2013

N-VA - provincieraadslid Kurt Himpe vraagt Vlaams minister Hilde Crevits om dringend werk te maken van de prioriteitenlijst voor de West-Vlaamse carpoolparkings. Hij dringt ook aan op een uitbreiding van de Izegemse carpoolparking.

De minister liet in november 2012 weten  dat de voorbereiding van een studieopdracht voor de opmaak van een prioriteitenlijst voor carpoolparkings in West-Vlaanderen bezig was. Er zou ook een behoefteanalyse opgemaakt worden.

“Uit de meest recente cijfers die ter beschikking zijn, blijkt dat van alle West-Vlaamse carpoolparkings de Izegemse parking aan het op- en afrittencomplex van de E403 aan het kanaal procentueel het meest bezet was. In 2012 was dit voor de Izegemse parking met 20 plaatsen 104 procent. In de top vijf van de bezettingsgraad zitten ook de carpoolparkings van Zedelgem, Waregem, Kortrijk-Oost en Jabbeke-West”, aldus provincieraadslid Himpe. Onderaan de lijst van de bezettingscijfers in 2012 bengelt de carpoolparking van Veurne die maar 16 procent gemiddelde bezetting haalt. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een bezettingsgraad van 80 à 90 procent optimaal, omdat dit wijst op een goede benutting met weinig kans op overbezetting.

“Ik ben alvast tevreden dat er nu ook voor de Izegemse carpoolparking cijfergegevens over de bezettingsgraad zijn. Het is op vraag van de N-VA dat ook die parking in de statistieken opgenomen is. Maar de cijfers tonen aan dat de parking steeds meer gebruikt wordt. Eerdere gegevens toonden een bezettingsgraad van een 95 %. Dit is nu gestegen tot 104 %, wat duidelijk wijst op een overbezetting en te weinig capaciteit”, aldus Himpe. “De Izegemse carpoolparking barst dus echt uit de voegen. Ook de parkings in Zedelgem en Waregem komen in de spreekwoordelijke gevarenzone van overbezetting”.

Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele vraagt aan Vlaams minister Crevits een stand van zaken wat de prioriteitenlijst betreft en naar de concrete plannen voor de uitbreiding van de Izegemse carpoolparking.

Tabel: top vijf van meeste bezette carpoolparkings in West-Vlaanderen (2012)

Carpoolparking

Aantal parkeer-plaatsen

Gemiddelde bezetting in 2012

Izegem

20

104 %

Zedelgem

70

95 %

Waregem

57

94 %

Kortrijk-Oost

84

92 %

Jabbeke-West

20

85 %