Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vragen over sociale bouwprojecten in Emelgem

2 oktober 2012

Tijdens de zitting van 1 oktober keurde de gemeenteraad de subsidiëring van de gemeenschapsvoorzieningen (twee polyvalente ruimtes) goed. De raming bedraagt 110.000 euro. Het gemeentelijk aandeel voor de stad Izegem bedraagt 40 procent, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) geeft een subsidie van 60 procent.

De polyvalente ruimtes worden kosteloos aan de stad overgedragen, maar de stad Izegem moet zich dan ook verbinden tot het onderhoud van deze gemeenschapsvoorzieningen. N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg het stadsbestuur of er ook een raming opgemaakt is van deze toekomstige kosten.

Raadslid Himpe vroeg ook wanneer de Roeselaarse sociale bouwmaatschappij De Mandel start met de werken voor de twee sociale woonprojecten in Emelgem. Beide projecten zijn gelegen in het centrum van de deelgemeente. Tussen de Prinsessestraat en de Kouterweg wordt een verkaveling ontwikkeld en ook het vroegere klooster wordt omgebouwd tot sociale woningen. Hij vroeg ook wanneer er een infovergadering zal georganiseerd worden. “Veel buurtbewoners stellen er vragen over en er is nu zelfs al twijfel of de gevel van het klooster behouden blijft.”

De bevoegde schepen kon geen antwoord geven of de gevel van het klooster wel of niet behouden blijft en verwees het raadslid naar de bouwmaatschappij voor een antwoord.