Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vraag om zebrapaden in Gentseheerweg

12 oktober 2012

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vraagt om in de Gentseheerweg op de verscheidene kruispunten zebrapaden uit te tekenen.

"Op het kruispunt met de Boomforeeststraat en de Baronielaan is er geen zebrapad. Buurtbewoners zijn vragende partij, zeker omdat er nogal wat wandelaars voorbij komen en de Gentseheerweg in die buurt dwarsen".

Het raadslid vraagt ook om tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit de opmerkingen van de bewoners uit de Kouterweg te bespreken. Door de heraanleg is de straat er smaller en zijn er problemen als er wagens aan beide kanten van de straat geparkeerd staan. De vuilnisophaalwagens hebben er onvoldoende plaatsen. "Wat als de brandweer ter plaatse moet komen?", aldus Himpe.