Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stedenbouwkundige verordening op plaatsen van schotelantennes maat voor niets?

8 maart 2012

De opvolging van de stedenbouwkundige verordening op het plaatsen van schotelantennes loopt niet zoals het hoort.

In maart 2010 keurde de Izegemse gemeenteraad een verordening goed die de voorschriften voor het plaatsen van schotelantennes bepaalt.

"Zo bepaalt het reglement dat niemand zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen schotelantennes mag plaatsen", stelt N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe.

"Maar uit een antwoord op een schriftelijke vraag die ik stelde over de opvolging blijkt dat sinds maart 2010 maar twee aanvragen werden ingediend. Er zijn in die periode dus blijkbaar maar twee schotelantennes geplaatst in Izegem en dat lijkt me toch wel zeer onwaarschijnlijk", aldus Kurt Himpe. "Eén aanvraag handelde over een regularisatie van een geplaatste schotelantenne en aangezien alles conform de verordening was, werd een vergunning gegeven."

"Het ander dossier was ook een regularisatie, maar het college weigerde de vergunning. Maar nu blijkt dat na de weigering niet gecontroleerd werd of de schotelantenne effectief verwijderd werd en er werd ook geen opdracht gegeven om een proces-verbaal op te maken."

Volgens raadslid Himpe moet er geen heksenjacht georganiseerd worden, maar als de gemeenteraad een reglement goedkeurt, dan moet dit opgevolgd worden.

Gemeenteraadslid Himpe stelt zich ook de vraag of de Izegemnaars voldoende op de hoogte zijn van de reglementering en of er dus geen bijkomende communicatie moet opgestart worden.