Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Parlementaire vraag over doorlichtingsverslagen onderwijsinspectie

13 februari 2012

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe laat een parlementaire vraag stellen over de doorlichtingsverslagen van de onderwijsinspectie van het secundair onderwijs.

"De onderwijsinspectie gaat na of scholen de maatschappelijke opdracht realiseren, meer bepaald het nastreven van ontwikkelingsdoelen, leergebied-e en vakoverschrijdende eindtermen en het bereiken van eindtermen en leerplandoelstellingen", aldus Himpe. "Het verslag van de onderwijsinspectie eindigt met een advies aan de minister, waarbij er drie mogelijkheden zijn: een gunstig advies, een gunstig advies beperkt in de tijd en een ongunstig advies. Soms krijgt een school een gunstig advies beperkt in de tijd of een ongunstig advies omwille van of mede ten gevolge van infrastructurele tekortkomingen of problemen".

N-VA'er Kurt Himpe wil van Vlaams minister Pascal Smet weten hoeveel adviezen in 2011 geformuleerd werden en wat de resultaten ervan waren. Hij wil ook weten of er provinciale verschillen zijn en hoeveel ongunstige adviezen en gunstige adviezen beperkt in de tijd er kwamen omwille van of mede ten gevolge van infrastructurele tekortkomingen of problemen.