Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Ook knelpunten Ingelmunstersestraat onderzoeken"

3 juli 2012

Voor de deelgemeente Emelgem werd een tijd geleden een wijkontwikkelingsplan opgemaakt. Tijdens de voorbereiding van dit plan bleek uit een enquête dat er een reeks knelpunten in verband met verkeer en verkeersveiligheid zijn.

De gemeenteraad stelde tijdens de zitting van 2 juli  een ontwerper aan om advies te geven over de mobiliteitsvraagstukken in Emelgem. Onder andere de vraag naar snelheidsremmende maatregelen, het eventueel invoeren van een eenrichtingscircuit, de vraag naar oversteekplaatsen en veilige fietsverbindingen, het herinrichten van kruispunten en de vraag naar meer parkeerplaatsen zullen door de ontwerper onderzocht worden.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg om het studiegebied uit te breiden met de Ingelmunstersestraat. “In de oorspronkelijke afbakening is het kruispunt met de Warandestraat nog opgenomen, maar ook in het resterende deel van de Ingelmunstersestraat zijn er een aantal knelpunten. Zo is er voor de fietsers vanuit de gemeente Ingelmunster een afgescheiden fietspad dat net aan de grens met Emelgem stopt. Daardoor moeten de fietsers er op de rijweg rijden.”

Het N-VA - raadslid schoof nog een argument naar voren: “Vanhonsebrouck speelt blijkbaar met het idee om de brouwerij onder te brengen op de site van het meubelbedrijf Lefevre op de grens van Ingelmunster en Emelgem. Er is nog niets beslist, maar een mogelijke verhuis zal ook bijkomend verkeer met zich meebrengen. Daarom zou een voorafgaand onderzoek wenselijk zijn.”

Kurt Himpe wees ook nog even op het belang van participatie van de Emelgemnaars. “Het kan niet de bedoeling zijn dat er een definitief plan op tafel komt. Als de ontwerper suggesties naar voren brengt, dan moeten we via besprekingen komen tot een eindvoorstel dat dan kan goedgekeurd worden.”

De gemeenteraad keurde het voorstel tot uitbreiding van het studiegebied goed.