Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt infovergadering over sociale bouwprojecten in Emelgem

7 mei 2012

De Roeselaarse sociale bouwmaatschappij De Mandel start binnenkort met twee sociale woonprojecten in Emelgem. Beide projecten zijn gelegen in het centrum van de deelgemeente. Tussen de Prinsessestraat en de Kouterweg wordt een verkaveling ontwikkeld en ook het vroegere klooster wordt omgebouwd tot sociale woningen.

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe dat buurtbewoners met vragen zitten over beide projecten. "Het organiseren van een infovergadering kan heel wat vraagtekens over het project wegnemen", aldus het raadslid. "Zo willen de bewoners uit de omgeving weten welke woningen zullen gebouwd worden en wie de bewoners zullen zijn."

De bevoegde schepen meldde dat bouwmaatschappij De Mandel zal gecontacteerd worden en dat via de wijkwerking een vergadering kan georganiseerd worden om het sociale woonproject toe te lichten.

Op de zitting van 7 mei zal de gemeenteraad op vraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een samenwerkingsovereenkomst goedkeuren tussen de stad Izegem, Infrax en De Mandel voor de aanleg van de infrastructuurwerken rond beide projecten. De VMSW financiert deze werken volledig.