Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA en Groen schenken presentiegeld weg

10 december 2012

Op dinsdag 11 december is er de traditionele redevoering van de Gouverneur in het Provinciaal Hof in Brugge. Alle aanwezige provincieraadsleden krijgen hiervoor presentiegeld. Dit is al langer een doorn in het oog van N-VA.

Op het laatste Bureau stelde Kristof Pillaert dan ook voor om die presententiegelden hiervoor af te schaffen. De meerderheid ging hier niet op in. Er kwam zelfs geen duidelijk antwoord op de vraag.

Dat er voor dergelijke gelegenheden geen presentiegelden moeten gegeven worden is niet meer dan normaal. Als de rede van de Gouverneur dan nog eens "Armoede" als onderwerp heeft, is in tijden van crisis, deze vergoeding helemaal te gek. Groen schaarde zich achter dit idee. Zo zal de N-VA en de Groen-fractie de presentiegelden van hun aanwezige fractiegenoten wegschenken aan een organisatie die zich verdienstelijk maakt in de sector van de armoede. De fractie van N-VA telt 20 leden, de fractie van Groen! 4.

Onze presentiegelden gaan naar de "Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen" (BMLIK). De BMLIK is een vereniging waar armen het woord nemen, in partnerschap met vrijwilligers. Via ondervraging, getuigenissen van arme gezinnen wordt een dialoog opgebouwd met diensten, met verenigingen, met de politieke verantwoordelijken. Het doel is de armen in de maatschappij een volwaardige stem, een volwaardige plaats te geven, en zo hun situatie en leefwereld te verbeteren.

Via huisbezoeken en bijeenkomsten worden armen gevraagd en aangemoedigd om hun aanvoelen, hun visie en hun voorstellen te geven, en deze door de vrijwilliger te laten op papier zetten. Deze opgeschreven getuigenissen worden dan aangewend in dialoog met diensten, met politiekers, tot verbetering van de situatie van alle arme gezinnen. Momenteel is de dialoog : "Recht op een goed gezinsleven" in haar eindfase. Het nieuw thema waar nu aan gewerkt wordt door en met de gezinnen is: Recht op een goede huisvesting". De afdeling Oostende telt momenteel een 60-tal gezinnen, vijf vrijwilligers en één beroepskracht.

Op die manier dragen alvast deze provincieraadsleden hun steentje bij in de strijd tegen armoede.