Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA blijft zich verzetten tegen verkaveling aan Hazelaarstraat

5 juli 2012

Tijdens de zitting van 2 juli keurde de gemeenteraad het tracé van de wegen voor de verkaveling aan de Hazelaarstraat goed. De nv Matexi diende een aanvraag in voor een eerste fase met 26 loten en een tweede fase met 131 loten.

N-VA - fractieleider Kurt Himpe stelde dat het duidelijk wordt dat de Izegemse verkavelingstrein vertrokken is, weliswaar met de verkeerde wagons en zonder noodrem. “De ontwikkeling van de megaverkavelingen staat lijnrecht tegenover de bedoeling om de leegstand in het stadscentrum terug te dringen.”

“Vooral de verkeersafwikkeling roept vragen op. Op mijn vraag heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) tellingen uitgevoerd aan de rotondes op de N36. De rotonde aan de Leenstraat is in de avondspits overbelast en in de ochtendspits is de verzadiging kritisch. Met andere woorden: elke bijkomende wagen is er één te veel en zorgt voor extra verkeersproblemen. Uitwijkmogelijkheden zijn er niet, want als het verkeer via binnenwegen naar de rotonde aan de Meensesteenweg rijdt en aansluiting zoekt op de N36, dan is er daar ook een probleem. Ook daar is de rotonde in de avondspits overbelast en in de ochtendspits is de verzadiging er kritisch. AWV engageert zich om de kosten voor de aanleg van een kraterovonde aan de Leenstraat op zich te nemen, maar dit is geen waterdicht engagement. Het is een toekomstvisie en als er dan geen financiële middelen zijn, dan zal dit project op de helling komen.” Himpe herinnerde de gemeenteraadsleden aan de kostprijs van de huidige rotonde, die toentertijd 770.000 euro kostte. “Zelfs al wordt de verkaveling gefaseerd uitgebouwd, in de tussentijd kunnen er grote verkeersproblemen ontstaan”.

De N-VA vroeg zich ook af of het masterplan voor de verkaveling wel helemaal zal uitgevoerd worden. “Volgens onze informatie heeft de verkavelaar nog niet alle gronden in bezit. Als de verkavelaar er niet in slaagt om alles in handen te krijgen, dan kan het geheel van het masterplan niet uitgevoerd worden. En dan?”, vroeg raadslid Himpe zich af.

De N-VA - fractie bleef zich verzetten en onthield zich bij de stemming.