Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA biedt oplossing voor bezwaren buurtbewoners over verkaveling

6 september 2012

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 september keurde de gemeenteraad het tracé van de wegen goed voor een nieuwe verkaveling ter hoogte van de Boomgaardstraat en de Kokelarestraat. 

“In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit heb ik namens onze fractie een voorstel gedaan om tegemoet te komen aan de bezwaarschriften van de bewoners van de Boomgaardstraat en de standpunten van het stadsbestuur. De bewoners van de Boomgaardstraat hebben in hun bezwaarschrift enkele pertinente opmerkingen geformuleerd: in die straat is er weinig mogelijkheid om te parkeren, de straat is er smal en eigenlijk niet geschikt voor nog veel meer doorgangsverkeer”, stelde N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe.

“In de eerste plaats vragen we dat bij de ontwikkeling van de verkaveling Hyboma de projectontwikkelaar via een werfweg vanuit de Kokelarestraat met vrachtwagens op- en af kan rijden, want via de Boomgaardstraat zou dit zeker voor problemen zorgen. Als de projectontwikkelaar gefaseerd werkt en de drie woningen aan de kant van de Kokelarestraat als laatste bouwt, dan is zo’n werfweg perfect mogelijk.”

“Als de verkaveling Hyboma klaar is, kan het verkeer tijdelijk toch via de Boomgaardstraat. Er zijn in die fase inderdaad weinig andere mogelijkheden, als we rekening houden met het aantal woningen dat moet gerealiseerd worden en de verkeerstechnische problematiek als er op korte afstand verschillende uitwegen uitgebouwd worden. Maar als er naast de verkaveling Hyboma dan een WVI-verkaveling ontwikkeld wordt, dan zijn er wel mogelijkheden: zorgen dat de uitweg uit die WVI-verkaveling breed genoeg is om ook het verkeer van de verkaveling Hyboma via de WVI-verkaveling te laten in- en uitrijden. Dan kunnen we de toegang tussen de Boomgaardstraat en de Hyboma-verkaveling wijzigen in een trage verbindingsweg voor fietsers, voetgangers en bromfietsers. Op middellange termijn is er dan een oplossing voor de opmerkingen van de bewoners uit de Boomgaardstraat.” De schepen van Openbare Werken meldde dat deze trage verbinding enkel en alleen in uitzonderlijke omstandigheden zal opengesteld worden, bijvoorbeeld als er werken zijn in de uitweg naar de Kokelarestraat.

Gemeenteraadslid Himpe vroeg om bij de gemeenteraadsbeslissing deze denkpiste al te formuleren als randvoorwaarde. De gemeenteraad keurde het voorstel goed.