Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Nog altijd wachten op betere beveiliging spoorlijn"

21 januari 2012

Uit cijfers blijkt dat het aantal zelfdodingen aan een treinspoor in 2011 gestegen is met 20 procent. Het ging om 101 gevallen met dodelijke afloop en 73 pogingen. Vooral in West-Vlaanderen zijn er incidenten. Voor onze provincie ging het om 32 incidenten en uit cijfers die N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe opvroeg blijkt dat 9 van deze incidenten op het spoor op het grondgebied van Roeselare en Izegem plaatsvonden.

Ook in Izegem is er een risicovolle situatie in de buurt van de Emelgembrug. Raadslid Himpe kreeg in 2010 de bevestiging van Infrabel dat er investeringen komen in een betere beveiliging van de spoorlijn Brugge-Kortrijk ter hoogte van de Emelgembrug. Er gebeurde een uitgebreide analyse van de omgeving en Infrabel stelde vast dat door de gemakkelijke toegankelijkheid van de spoorweginfrastructuur er inderdaad een verhoogd risico is. Daarom plant Infrabel langs beide zijden van de spoorweginfrastructuur een betere omheining, ook al omdat net langs de spoorlijn ook een school gelegen is.

“Op die plaats dwarsen ook nog altijd heel wat mensen het spoor. Wandelaars, lopers… die zich op het jaagpad langs het kanaal Roeselare-Leie bevinden, gebruiken die plaats om de spoorlijn te dwarsen en gaan dan verder op het fiets- en wandelpad achter het kasteel Blauwhuis”, stelt raadslid Himpe. “Door een afsluiting te plaatsen langs de spoorlijn wordt de mogelijkheid om het spoor te dwarsen heel wat kleiner”. Op die plaats was er vroeger een onbewaakte overweg, maar die is al jaren geleden buiten gebruik gesteld.

Volgens Infrabel zullen deze werken wel een tijdje duren. In afwachting zal er regelmatig toezicht zijn. "Maar het blijft dus nog wachten op de uitvoering van deze investeringen, terwijl dit al in mei 2010 beloofd werd", aldus Himpe.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg specifieke maatregelen aan de Emelgembrug in Izegem omdat er op die plaats ook al een aantal (pogingen tot) zelfdoding op de spoorlijn waren.

Volgens de gegevens van de politiezone RIHO en de spoorwegpolitie gebeurden er in de periode 2005-2011 in totaal 14 zelfdodingen en 25 pogingen tot zelfdoding langs de spoorlijn Kortrijk-Brugge op het grondgebied van Izegem en Roeselare.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106) of de Zelfmoordlijn (02-649.95.55).