Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Laatste commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit

30 november 2012

Op donderdag 29 november kwam de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit voor een laatste keer samen in de huidige samenstelling. Doordat de vorige commissievergadering geannuleerd werd, stonden er meer dan twintig punten op de agenda.

Onder andere de parkeerproblematiek in de Vijfwegenstraat kwam ter sprake. “Samen met Kurt Grymonprez, die over een maand schepen van Openbare Werken wordt, stel ik voor om de bespreking uit te stellen”, meldde N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe, in de volgende bestuursperiode schepen van Mobiliteit. “Er is een parkeerprobleem in die straat. Daarbij komt dat er steeds meer handelaars zich vestigen in de Vijfwegenstraat, wat een goede zaak is, maar dat vraagt een grondige aanpak. In voorbereiding van de heraanleg van de straat kan er een proefproject opgestart worden en na een positieve evaluatie dan geïntegreerd worden in de definitieve aanleg van de Vijfwegenstraat”. De commissie keurde het voorstel tot uitstel goed.

Op vraag van raadslid Himpe werd ook de situatie in de Kouterweg besproken. “Een tijd geleden kaartten buurtbewoners uit een deel van de heraangelegde straat aan dat de rijweg te smal is als er aan beide kanten geparkeerd wordt”. Intussen is de weg geasfalteerd en daardoor zou er geen probleem meer mogen zijn. De commissieleden oordeelden dat een parkeerverbod aan een kant van de straat geen oplossing is, want veel woningen hebben er geen garage. Raadslid Himpe stelde wel voor om bij de nabestemming van de Metro-site tussen de Kouterweg en de Prinsessestraat te onderzoeken of er daar geen bijkomende parkeerruimte kan gerealiseerd worden. “Die site grenst net aan een zeer smal deel van de Kouterweg en bijkomende parking kan daar dus een oplossing zijn.”