Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Krijgt Kachtem eindelijk de rust terug?

14 augustus 2012

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege liet onlangs weten dat er nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines komen. Door de nieuwe reglementering komt er een duidelijk afdwingbaar rechtskader. De nieuwe regels moeten wel nog voor advies langs de Milieu-en Natuurraad (MINA-Raad), de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV) en de Raad van State en moeten nog goedgekeurd worden door de Vlaamse regering.

Enkele Kachtemnaars die in de buurt van de vier windturbines wonen, hebben samen met N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe het voorstel van nieuwe reglementering afgetoetst aan de Kachtemse situatie. Ze komen tot de vaststelling dat er wel beterschap op komst is in verband met de slagschaduw, maar voor de geluidshinder is er blijkbaar weinig goed nieuws.

“Slagschaduw zal verminderen, geen oplossing voor geluidshinder”

De norm van de slagschaduw wordt door de nieuwe regels verlaagd van maximaal dertig uur per jaar tot acht uur per jaar en maximaal dertig minuten per dag. Voor Kachtem is dit alvast een stap in de goede richting. Want de klachten sinds de komst van de windturbines handelen meestal over de slagschaduwhinder.

“De afstandsregel wordt vervangen door een geluidsnormering. Woongebieden krijgen meer bescherming, de geluidsnormen in industriegebieden zullen hoger liggen. Bij een hoger omgevingsgeluid gelden er ook hogere normen. Concreet betekent dit dat de windturbines die langs de Lodewijk de Raetlaan ingeplant werden en dus in industriegebied liggen niet aan strengere regels moeten voldoen. Voor de buurtbewoners is dit alvast een streep door de rekening. Net die windturbines zijn een ouder type en zorgen voor veel geluidshinder”, zegt Robert Nolf uit de Mandelmeersenstraat.

“Maar ook voor de windturbines van Aspiravi langs het kanaal Roeselare-Leie is het afwachten. De inplanting van de windturbines dicht bij de autosnelweg E403 zorgt er voor dat die turbines meer geluid mogen produceren dan in rustigere omgevingen. De windturbine dichtst bij de Haverhofwijk staat weliswaar in de Mandelvallei en misschien kan dit in het voordeel van de buurtbewoners zijn.”

Ijsdetectie

De nieuwe reglementering bevat nog meer voorstellen. “Zo zouden windturbines voortaan ook moeten uitgerust zijn met een ijsdetectiesysteem en een remsysteem in geval van problemen. En ook hier heeft Kachtem ervaring mee. Toen de windturbines langs de Lodewijk de Raetlaan nog maar pas in werking waren, vielen er ijsblokken af. Een ijsdetectiesysteem is dus zeker geen overbodige luxe en werd toen ook door de exploitant op de twee windturbines geďnstalleerd”, aldus Kurt Himpe.

Volgens de buurtbewoners zouden de windturbines best ook allemaal uitgerust worden met een actieve zonsensor, waardoor slagschaduw kan vermeden worden. Maar één windturbine in Kachtem heeft een dergelijke sensor die in werking is en dus zorgen de andere windturbines voor hinder: bij zon blijven die drie windturbines volop in werking.”

Oplossing op middellange termijn

“Als de nieuwe reglementering er komt, dan zorgt dit niet direct voor een oplossing voor de Kachtemnaars. Voor de bestaande windturbines is er een overgangstermijn voorzien tot 2015. Oudere types die niet meer aangepast kunnen worden, moeten ten laatste in 2020 verdwenen zijn”, aldus Robert Nolf.

De buurtbewoners zijn zeker niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. “Als de bestaande windturbines in het industriegebied in 2020 moeten verdwijnen, dan zullen we ons opnieuw met hand en tand verzetten tegen een vervanging van de oude types door nieuwe exemplaren. We hebben voldoende kunnen aantonen dat deze windturbines voor heel veel hinder zorgen en een herhaling willen we zeker vermijden”, klinkt het overtuigd.

Nog veel vraagtekens

Voor de buurtbewoners blijven er veel vraagtekens:

§        als er in een industriegebied hogere geluidsnormen van toepassing zullen zijn, zal dan rekening gehouden worden met de aard van industriële activiteit? Op een industrieterrein met vooral ambachtelijke bedrijven zal er minder geluidshinder zijn dan op een industrieterrein met zware industriële activiteit. Het kan niet de bedoeling zijn dat de windturbines langs de Lodewijk de Raetlaan straks voor meer geluidshinder zorgen dan de fabrieken. 

§        welke geluidsnorm zal gehanteerd worden voor de windturbines langs het kanaal en de E403? Zal een hogere geluidsnorm van toepassing zijn omdat er een autosnelweg in de buurt is of primeert de Mandelvallei en de bewoning? 

§        zullen er op alle windturbines actieve zonsensoren in werking komen om de slagschaduw nog beter onder controle te houden? 

§        hoeveel bedraagt de energieproductiviteit van de windturbines in Kachtem?