Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wijkontwikkelingsplan Emelgem goedgekeurd

4 juni 2011

Tijdens de zitting van 30 mei keurde de gemeenteraad het Wijkontwikkelingsplan Emelgem goed. 

"In de eerste plaats wil ik namens de N-VA de werkgroep en de ambtenaren die meewerkten aan de voorbereiding van het Wijkontwikkelingsplan voor Emelgem bedanken voor de inzet en het enthousiasme. We keuren vanavond het plan goed, maar nu al is duidelijk dat de voorbereiding zorgde voor een ferme input in de deelgemeente en er een basis aanwezig is om Emelgem meer pit te geven", stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe.

"Het Wijkontwikkelingsplan legde een reeks knelpunten bloot, knelpunten waar onze fractie al een hele tijd op wees en voorstellen voor formuleerde. In het plan staan een hele reeks zeer belangrijke doelstellingen zoals onder andere de verkeersveiligheid en mobiliteit, de dienstverlening en de huisvesting. Denken we maar aan de verkeersonveilige kruispunten in de Baronstraat, het ontbreken van een Postpunt in Emelgem en de verkavelingsdruk in de deelgemeente en nood aan sociale woningen."

"Er is nu een inventaris van de knelpunten en de doelstellingen zijn geformuleerd. Het wordt dan ook een belangrijke taak om hiervan werk te maken en de deelgemeente weer en nog meer op de kaart te zetten", besloot raadslid Himpe.