Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Wat met het onteigeningsplan voor de woningen in de Baronstraat?"

11 november 2011

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 november werden de verkeersremmende maatregelen voor de Reperstraat goedgekeurd. Door die maatregelen zou de verkeersveiligheid in de straat, waar vaak ongevallen gebeuren, moeten verbeteren. De bewoners van die straat hadden tijdens een infovergadering over deze ingreep ook vragen over de verkeersveiligheid aan het kruispunt van de Reperstraat en de Baronstraat.

Volgens N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe is er nog altijd een onteigeningsplan van kracht dat in 2003 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Daardoor kunnen elf woningen op de hoek van de Baronstraat en de Reperstraat onteigend worden om de zichtbaarheid op het kruispunt te verbeteren. “In 2003 vroeg ik het stadsbestuur of er effectief gebruik zou gemaakt worden van deze mogelijkheid en toen werd geantwoord dat er geen onteigening zou zijn in de periode 2003-2008. Na het aflopen van die vijfjarige periode kan het stadsbestuur de procedure tot onteigening opnieuw opstarten. Daardoor is voor die bewoners nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van hun woning. Kunnen de bewoners nog een vergunning krijgen voor werken aan hun gevel”, vroeg Kurt Himpe tijdens de zitting.

De bevoegde schepen antwoordde dat de herinrichting van de Baronstraat in een dossier zal afgehandeld worden en dat deze problematiek dan ook zal uitgeklaard worden.