Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Toetreding tot Interlokale Vereniging Associatie Midwest

19 december 2011

Tijdens de zitting van 5 december keurde de Izegemse gemeenteraad de toetreding tot de Interlokale Vereniging Associatie Midwest goed.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe plaatste enkele vraagtekens bij het dossier. "Onze fractie heeft al een aantal keer gewezen op de wildgroei van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de vaststelling dat de bestaande structuren en samenwerkingsverbanden niet altijd even transparant en efficiënt zijn. Dat werd ook duidelijk aangetoond door de studie naar schaalveranderingen die in 2010 uitgevoerd werd en die aan de gemeenteraad voorgesteld werd."

"De Associatie Midwest is eigenlijk een formalisering van het burgemeestersoverleg dat al bestond, het zogenaamde Midwestoverleg."

Gemeenteraadslid Kurt Himpe: "Onze fractie wil enkele opmerkingen formuleren en plaatst enkele vraagtekens bij de ontwerpovereenkomst. Er wordt gekozen voor een interlokale vereniging omdat dit de vorm is die het snelst kan worden opgericht. Deze samenwerkingsvorm is de zwakste vorm van intergemeentelijke samenwerking zonder rechtspersoonlijkheid en wordt beschouwd als een opstap naar een zwaardere samenwerkingsvorm. De vraag kan gesteld worden of dit de beste structuur is. Een interlokale vereniging kan bijvoorbeeld zelf geen personeel aanwerven, maar moet altijd via een beherende gemeente werken. Op dit ogenblik is er ook nog geen concreet zicht op de taken die aan het samenwerkingsverband zullen gegeven worden. Blijkbaar zit dit nog in een verkenningsfase."

Maar er zijn nog een aantal kanttekeningen. "Het voorstel dat nu op tafel ligt botst ook met een aantal huidige decretale bepalingen of gaat uit van een ruime interpretatie van de decreten."

"Volgens de samenwerkingsovereenkomst wordt er beslissingsbevoegdheid gegeven aan het beheerscomité. Volgens het decreet “intergemeentelijke samenwerking” kan een beheerscomité echter enkel adviesbevoegdheid hebben. Volgens het decreet “intergemeentelijke samenwerking” moet er een huishoudelijk reglement opgemaakt worden, maar dit is niet in het voorstel opgenomen. De OCMW’s worden vertegenwoordigd door de burgemeester: het voorstel beschouwt de gemeente en het OCMW dus als één bestuur en daardoor zijn de OCMW’s niet rechtstreeks in het beheer van de intergemeentelijke samenwerking betrokken."

De gemeenteraad keurde de overeenkomst goed, maar de opmerkingen van de N-VA werden expliciet genotuleerd.