Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Strengere voorwaarden voor windturbines

6 augustus 2011

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe juicht de aankondiging dat er strengere voorwaarden komen voor de bouw van windturbines toe. Voortaan zal in de eerste plaats rekening gehouden worden met mogelijke geluidshinder.

"In Izegem zijn er al jaren problemen met twee windturbines die in Kachtem dichtbij een woonwijk gebouwd werden. Slagschaduwhinder en geluidshinder zorgen voor heel wat klachten. Gelukkig komen er nu strengere regels, zowel wat slagschaduw als geluid betreft", stelt raadslid Himpe.

Met de nieuwe regels komt een einde aan het gebrek aan afdwingbare milieuvoorwaarden. 

De vraag blijft echter wat de impact van deze nieuwe regels op de twee bestaande windturbines zal zijn...