Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Openbaar onderzoek GRUP "Mandelvallei Kachtem"

2 april 2011

Nadat de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan "Mandelvallei Kachtem" tijdens de zitting op 28 februari voorlopig vaststelde, is nu het openbaar onderzoek gestart.

Tijdens een infovergadering op 23 maart kregen de bewoners uit het plangebied uitleg over de ruimtelijke plannen. Enkele tientallen geďnteresseerden daagden in het stadhuis op.

Hun vragen handelden vooral over de inkleuring van het overstromingsgebied van de Mandel, het bedrijf ITK en de windturbines.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de raadszitting van 28 februari al enkele concrete vragen over het ruimtelijk uitvoeringsplan (klik hier om de belangrijkste opmerkingen te lezen) en stelde naar aanleiding van het plan voor om geluidsschermen te plaatsen langs de E403. Deze snelweg grenst aan het plangebied en zorgt voor lawaaihinder (klik hier voor meer informatie over het voorstel).

De bewoners van het plangebied hebben van 28 maart tot 26 mei 2011 de mogelijkheid om bezwaren in te dienen. Alle informatie is beschikbaar op www.izegem.be. Bezwaren of opmerkingen moeten gestuurd worden naar de voorzitter van de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, stad Izegem, dienst ruimtelijke ordening, Korenmarkt 10, 8870 Izegem.