Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA pleit voor meer tegeltuintjes in Izegem

5 september 2011

Hoewel het in Izegem al twee jaar mogelijk is om een tegeltuintje aan te leggen, is er nog geen enkele aanvraag ingediend. Dat blijkt uit het antwoord van de stadsdiensten op een schriftelijke vraag van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe. Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 september vroeg het raadslid bijkomende initiatieven.

Een tegeltuintje is een voetpad langs een woning of een muur waar enkele tegels zijn verwijderd en waarin planten geplaatst worden. Er is een toelating nodig van het stadsbestuur omdat er enkele praktische voorwaarden zijn.

“Het opzet van de aanleg van tegeltuintjes is zeer nobel”, stelt Himpe. “Door de tegeltuintjes worden groenelementen in de straat aangebracht, oogt het straatbeeld kleurrijker en frisser.”

In de wijkontwikkelingsplannen “Centrum West” en “Emelgem” is de aanleg van tegeltuintjes ook als doelstelling opgenomen om de buurt aangenamer te maken. “Jammer genoeg zonder succes, want twee jaar na de invoering van het reglement is er nog altijd helemaal geen interesse”, stelt raadslid Himpe die daarom enkele suggesties doet om het reglement nieuw leven in te blazen.

“In de eerste plaats kan de mogelijkheid om tegeltuintjes aan te leggen via de stadsperiodiek en de nieuwsbrief van de milieudienst opnieuw in de kijker gezet worden, met praktische voorbeelden en met foto’s van bestaande tegeltuintjes in andere steden en gemeenten. Via de bebloemingswedstrijd kan er ook een extra stimulans gegeven worden en kan in elke deelgemeente of wijk een winnaar aangeduid worden die bijvoorbeeld een bordje “Winnaar groenzorg in uw buurt” krijgt om aan de gevel op te hangen”, aldus Kurt Himpe die ook vraagt om de Izegemse Milieuraad bij de evaluatie en de nieuwe initiatieven te betrekken.

Bekijk hier het programma Groenland (Eén, zondag 4 september 2011) over de aanleg van tegeltuintjes.