Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Nood aan gecoördineerde aanpak voor handelscentrum"

7 april 2011

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 april kwam ook de vergadering met de Actiegroep Zelfstandigen Izegem opnieuw aan bod. Na de vergadering met het stadsbestuur en vertegenwoordigers van de actiegroep op 29 maart werd aan de gemeenteraadsleden een verslag bezorgd. De burgemeester vond dat het anonieme verslag geen correcte weergave van de discussie was.

N-VA - raadslid Filip Motte vroeg het stadsbestuur om ook de oppositiepartijen op dergelijke bijeenkomsten uit te nodigen.

Volgens N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe is het dringend tijd voor een gecoördineerde aanpak van de problematiek. "Ik verwijs naar concrete voorbeelden, waar gemeenten zelfs een handelsdistrict oprichten. Zo'n district pakt dan alles aan om een leefbaar handelscentrum uit te bouwen, zowel op het vlak van veiligheid, onderhoud, marketing, aantrekken van bedrijven en investeerders, leegstand- en parkingmanagement...", aldus Himpe die stelde dat al deze aspecten ook de bezorgdheden zijn van het actiecomité. Kurt Himpe stelde ook voor om snel werk te maken van een werkgroep "Izegem winkelt" onder leiding van een centrummanager.

De N-VA - gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Filip Motte stelden vorig jaar ook een actieplan "Winkel in Izegem" voor.