Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Nog geen plannen voor het plaatsen van geluidsscherm"

18 april 2011

Naar aanleiding van de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk uitvoeringsplan "Mandelvallei Kachtem" vraagt N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe om een geluidsscherm te plaatsen langs de E403. In het uitvoeringsplan wordt gewag gemaakt van een geluidsproblematiek in het plangebied door het verkeer op de E403. Volgens het opgemaakte dossier is de voornaamste geluidsbron in het gebied het verkeer op de snelweg en doordat die opgehoogd is, veroorzaakt de E403 extra verkeerslawaai.

Raadslid Himpe vroeg het stadsbestuur om aan te dringen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om een geluidsscherm te plaatsen. Kurt Himpe liet zelf ook een parlementaire vraag stellen aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits.

In het antwoord stelt de minister dat er tot op heden geen klachten in verband met geluidsoverlast in die omgeving gekend zijn. "Een vreemde vaststelling, aangezien er in het plan duidelijk gesteld wordt dat er geluidshinder is", aldus Himpe. Volgens de minister zijn er nog geen geluidsmetingen uitgevoerd, maar kan de afdeling Wegenbouwkunde dit uitvoeren.

Het al dan niet plaatsen van geluidsschermen hangt af van een aantal factoren, waaronder de resultaten van geluidsmetingen, de ligging en ouderdom van de woningen en de technische haalbaarheid. Maar Vlaams minister Crevits stelt dat er tot op heden geen plannen zijn voor het plaatsen van een geluidsscherm.

Raadslid Himpe blijft aandringen om de zaak verder op te volgen. "Het plangebied vervult binnen het regionaalstedelijk gebied Roeselare-Izegem een belangrijke openruimtefunctie als randstedelijk gebied tussen het kanaal en het stadsrandbos Rhodesgoed. Als dit plangebied zo belangrijk is, dan moet er iets gedaan worden aan de geluidshinder van de snelweg. Ook de bouw van de windturbines in het plangebied druist in tegen de ruimtelijke visie op het plangebied", besluit Himpe.