Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Minder onteigeningen nodig voor aanpassing stationsomgeving

29 april 2011

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit van 28 april werd de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpassing van de stationsomgeving besproken.

Met het oog op de herinrichting van de Izegemse stationsomgeving zal samen met NMBS Holding, Infrabel en De Lijn een voorontwerp van het project opgemaakt worden. De samenwerking wordt via een overeenkomst geregeld. 

Uiteindelijk zal de stad Izegem ongeveer 37 procent van het kostenplaatje betalen, NMBS Holding neemt bijna 20 procent voor haar rekening, Infrabel bijna 39 procent en De Lijn 4 procent.

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de commissievergadering enkele technische vragen. Voor de realisatie van het project zijn er enkele onteigeningen nodig, bijvoorbeeld voor de aanleg van een ringweg. "In het masterplan is er een onteigeningszone ingetekend voor enkele gebouwen die zich bevinden in de hoek van de Zuidkaai en de spoorlijn, maar op de hoek van de Brugstraat zullen er ook onteigeningen gebeuren die niet op het masterplan staan, maar wel in het dossier vermeld worden."

De bevoegde schepen bevestigde dat in beide zones onteigeningen zullen gebeuren. De bewoners van de betrokken woningen en appartementen van de Izegemse Bouwmaatschappij werden al op de hoogte gebracht. Er werd ook meegedeeld dat er minder appartementen moeten onteigend worden dan eerst gedacht werd.

N-VA - raadslid Kurt Himpe stelde ook vragen over het eventuele schrappen van de overweg tussen de Prins Albertlaan en de Nederweg. Volgens de schepen zal de overweg aan de Mandelstraat behouden blijven. De overweg aan de Brugstraat zal door de verschuiving van de perrons sowieso verdwijnen en de andere overweg is niet prioritair, waardoor de kans groot is dat ook deze zal geŽlimineerd worden.

De samenwerkingsovereenkomst wordt op maandag 2 mei ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.