Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Leegstand handelspanden opnieuw voer voor discussie

6 december 2011

Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 december 2011 interpelleerden de N-VA - gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Filip Motte het stadsbestuur over de stand van zaken in het terugdringen van de leegstand van handelszaken in Izegem en het versterken van het handelscentrum.

“Vorig jaar stelde de N-VA met het actieplan “Winkel in Izegem” een reeks concrete maatregelen voor om de leegstand van de handelszaken terug te dringen en het Izegemse handelscentrum te versterken. In februari 2011 werd de actie “Innoverende straat” voorgesteld en werden op een reeks leegstaande handelszaken in het centrum stickers gekleefd die kandidaat-handelaars moesten aanzetten om te investeren in onze stad”, stelde raadslid Himpe.

“Intussen blijven ook de Izegemse handelaars zelf niet bij de pakken zitten en werd een concreet actiepunt aan het stadsbestuur voorgelegd, namelijk het gratis ter beschikking stellen van leegstaande handelspanden aan Izegemse handelaars. Blijkbaar heeft het stadsbestuur dit voorstel positief onthaald en zal het verder onderzocht worden. Uit persartikels blijkt ook dat Unizo een reeks nieuwe actiepunten klaar heeft. Uiteraard juichen we elke samenwerking tussen het stadsbestuur en handelaarsvertegenwoordigingen toe”, aldus de N-VA.

“Maar vooraleer er tot nieuwe acties overgegaan wordt, lijkt het ons nuttig een resultaatsmeting op te maken van de bestaande acties, bijvoorbeeld de stickeractie die nu al maanden bezig is. Hoeveel leegstaande handelspanden waren er bij de start van de stickeractie in het Izegemse handelscentrum en in hoeveel handelspanden is er nu opnieuw activiteit”, vroeg Kurt Himpe aan de bevoegde schepen.

Gemeenteraadslid Filip Motte stelde vragen over aankondigingen die vroeger door het stadsbestuur gedaan werden, zoals de plannen voor de aanstelling van een centrummanager. Hij stelde ook dat er onduidelijkheden zijn over de recent goedgekeurde premie voor gevelrenovatie en stelde voor om de leegstandsbelasting aan te passen, namelijk een differentiatie tussen kleine handelszaken en grote nieuwe handelszaken die momenteel vrijgesteld zijn van deze belasting.

De gemeenteraadsvoorzitter antwoordde (door afwezigheid van de bevoegde schepen) dat sinds de stickeractie de verdere leegstand gestopt werd, wat beide N-VA – raadsleden met klem ontkenden: “Tal van handelszaken hebben hun activiteit stopgezet en het ontbreekt het stadsbestuur aan de uitwerking van concrete acties die op het terrein voor een verbetering zorgen. Het is een complex en groot probleem, maar het stadscentrum heeft nood aan een trekker, bijvoorbeeld een warenhuis.”