Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegemse handelaars protesteren

4 maart 2011

De Izegemse handelaars gaan niet meer akkoord met de handelswijze van het Izegemse stadsbestuur en verenigden zich in de “Actie zelfstandigen Izegem”. In een mail, gericht aan alle gemeenteraadsleden, somde de actiegroep de grieven op: het Frunpark blijft een doorn in het oog, in tegenstelling tot bepaalde persberichten scharen niet alle handelaars zich achter het ontwerp voor de heraanleg van de Grote Markt, de handelaars eisen meer parkeerruimte, de communicatie over de openbare werken loopt mank en volgens de actiegroep loopt de Izegemse Unizo mak achter het stadsbestuur.

De brief van de actiegroep was aanleiding tot een grondige discussie tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 28 februari. N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte interpelleerde het stadsbestuur.

“Verschillende studies over commerciële winkelcentra in steden wijzen er op  dat het Frunpark geen meerwaarde is voor het Izegemse centrum. Aan het stadsbestuur om met concrete gegevens het tegendeel te bewijzen”, stelde raadslid Motte. “De N-VA heeft de voorbije twee jaar een reeks concrete voorstellen gedaan voor de heraanleg van de Grote Markt en de realisatie van meer parkeerruimte en een heus actieplan om het handelsleven meer en nieuw leven in te blazen. Maar op concrete acties van het stadsbestuur blijft het wachten. Ook het communicatiebeleid van de stad en de participatiemogelijkheden van de betrokken Izegemnaars komen onder vuur te liggen”, stelde Filip Motte. Hij riep het stadsbestuur op om te stoppen met de monoloog en de dialoog opnieuw op te starten, want het stadsbestuur kan de gefundeerde kritiek niet negeren.

N-VA - fractieleider Kurt Himpe wees het stadsbestuur er op dat handelaars her en der individueel of gezamenlijk parkeerruimte aankopen of huren. Dit bewijst dat er wel degelijk een probleem is op het vlak van parkeerruimte. “De N-VA heeft heel wat voorstellen gelanceerd. Maar voorstellen van de oppositie worden maar al te vaak weggeveegd”.

Raadslid Geert Bourgeois stelde afsluitend dat het handelscentrum momenteel letterlijk en figuurlijk zwaar gehavend is. “Ik betreur dat het stadsbestuur in haar reactie tijdens de zitting laagdunkend doet over de actiegroep. De betrokken handelaars doen dit enkel uit bezorgdheid over de situatie en we moeten oor hebben voor deze opmerkingen.”

Typerend was alvast de eerste zin van de repliek van het stadsbestuur: ze waren verrast door de actie ! Hoe wereldvreemd kan een stadsbestuur eigenlijk zijn…