Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegemse gemeenteraad blijft zich verzetten tegen windturbines in Kachtem

8 november 2011

Tijdens de zitting van 7 november stelde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan “Mandelvallei Kachtem” definitief vast. Daarin wordt het verbod op het plaatsen van windturbines behouden. Opmerkelijk, want Aspiravi heeft er twee windturbines gebouwd en die zijn al in werking. De provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Ruimte en Erfgoed lieten al weten dat het verbod op de windturbines in het plan niet strookt met de provinciale visie.

De realisatie van het uitvoeringsplan kende een lange lijdensweg. N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe sprak zelfs van een jubileum, aangezien het dossier al in 2001 werd opgestart, maar door heel wat technische problemen moest het plan voortdurend aangepast worden.

“De N-VA vraagt ook om het verbod op het plaatsen van de windturbines te behouden”, stelde raadslid Himpe. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de slagschaduwproblematiek nog eens aan te kaarten. “Tot in de Hogestraat zijn er bewoners die slagschaduwhinder hebben. Wat Aspiravi ook beweerde tijdens infovergaderingen, er zijn wel degelijk problemen met die nieuwe windturbines. We hebben dus alle redenen om de verbodsbepaling in het plan te behouden, maar we zullen dit verbod grondig moeten argumenteren”.

Ondanks het beroep van de stad Izegem tegen de vergunningen voor de twee windturbines heeft Aspiravi de windturbines gebouwd. Volgens de exploitant zouden er geen problemen zijn voor de verdere afhandeling van het dossier en zal de raad voor vergunningsbetwistingen ook niet moeilijk doen omdat volgens Aspiravi de vergunningen terecht zijn. Debevoegde schepen liet raadslid Himpe weten dat de raad voor vergunningsbetwistingen nog altijd geen uitspraak deed over het dossier.