Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Herziening Izegems mobiliteitsplan in de startblokken

11 juli 2011

In de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit werd de herziening van het Izegemse mobiliteitsplan een eerste keer besproken. 

Patrick Maes van het studiebureau SumResearch lichtte de krachtlijnen van het nieuwe plan toe, waarbij het bestaande mobiliteitsplan uit 2001 verbreed en verdiept wordt. De klemtonen liggen op de stationsomgeving, het parkeerbeleid, de ruimtelijke ontwikkeling van de N36 en de Krekelmotestraat en de trage wegen.

In de commissievergadering kwamen er vooral vragen over de plannen voor de herinrichting van de N36. Zo zouden er tussen de rotonde aan de Burgemeester Vandenbogaerdelaan en de rotonde aan de Kortrijksestraat ventwegen aangelegd worden waarop de zijstraten aansluiting zouden krijgen en op bepaalde plaatsen is er een reductie naar twee rijstroken. N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe plaatste vraagtekens bij de impact van de ventwegen op de capaciteit van de rotondes. In de commissie werd ook gesteld dat er nu al verkeersopstoppingen zijn waar twee rijstroken aansluiten op een rotonde. Bij een wijziging van drie naar twee rijstroken zal die situatie vermoedelijk nog verslechteren. 

Ook het verschuiven van het centrumgebied naar de kanaalzone riep vraagtekens op. Aan de bedrijven Vanden Avenne en Veroutiz zou een nabestemming woonzone gegeven worden. Dat houdt in dat de zone bij een herlocalisatie van de bedrijven of op vraag van de bedrijven zelf woongebied zou worden. 

Raadslid Kurt Himpe vroeg om in het nieuwe mobiliteitsplan ook aandacht te besteden aan de aanleg van een parkeerterrein voor vrachtwagens.

Het concept van het nieuwe mobiliteitsplan zal in verschillende raden en commissies besproken worden en begin september wordt een publiek infomoment georganiseerd over het mobiliteitsplan.