Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

GRUP "Mandelvallei Kachtem" opnieuw in de startblokken

1 maart 2011

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 februari vond de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Mandelvallei Kachtem” plaats.

Volgens N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe is het een goede zaak dat dit plan opnieuw op de politieke agenda staat. “Het dossier sleept al hele tijd aan: in 2001 opgestart, zes jaar geklungel door de ontwerper en in 2007 de afkeuring door de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen. De reden van de afkeuring was drieledig: in de eerste plaats was de uitbreiding van het bedrijf Decof niet in overeenstemming met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het plan en de voorschriften waren onduidelijk en het plan werd opgemaakt door een ontwerper die niet bevoegd was.”

“We zijn intussen alweer ruim drie jaar verder voor een voorlopige vaststelling van het nieuw uitgewerkt ruimtelijk uitvoeringsplan “Mandelvallei Kachtem”. De drie problemen die geleid hebben tot de afkeuring van het eerste plan zijn intussen uit de weg geruimd”, stelde raadslid Himpe.

“In het ruimtelijk uitvoeringsplan staan echter enkele tegenstrijdigheden over de windturbines. Zo staat er te lezen dat het plangebied zich binnen een zoekzone voor een windturbineproject bevindt en dat er een stedenbouwkundige aanvraag is voor de inrichting van twee windturbines, terwijl er in de stedenbouwkundige voorschriften staat dat binnen het uitvoeringsplan de inplanting van grootschalige windturbines verboden is”, aldus Himpe. “Tegenstrijdigheid troef !”

Maar N-VA – gemeenteraadslid kaartte ook de dubbelzinnigheid van het stadsbestuur aan. “Sinds de laatste gemeenteraadszitting is er alweer veel gebeurd op het vlak van het windturbinedossier. Aspiravi is gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van twee windturbines langs het kanaal Roeselare-Leie, ondanks het beroep van de stad Izegem tegen de vergunningen. We steunen het stadsbestuur in het standpunt dat deze twee windturbines daar niet thuis horen. Maar op 4 oktober 2010 keurde de meerderheid wel een participatie in de kapitaalsverhoging van EFIN nv goed. De motivatie was onder andere dat er verder geïnvesteerd wordt in de tak van de hernieuwbare energie via Aspiravi. Dus tegen de windturbines van Aspiravi en participeren in de bouw van windturbines door Aspiravi? Vreemde houding en in elk geval dubbelzinnig”, stelde Kurt Himpe.

Raadslid Himpe vroeg ook aandacht voor de geluidsproblematiek van de E403 in het plangebied en stelde voor contact op te nemen met het Vlaams Gewest en te ijveren voor een groene bufferzone.