Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Elektriciteitsbedrijf Etiz wordt overgenomen door Infrax

21 december 2011

Tijdens de zitting van 19 december keurde de Izegemse gemeenteraad de overeenkomst goed waardoor de bedrijfstak van Etiz wordt overgenomen door Infrax. Na een audit werd de keuze gemaakt om de operationele werking van Etiz uit te besteden aan Infrax.

“De geschiedenis van het bedrijf Etiz krijgt er een nieuw en belangrijk hoofdstuk bij. Toen in 2001 het honderdjarige bestaan van het elektriciteitsbedrijf Etiz gevierd werd, kon niemand vermoeden dat het bedrijf in het volgende decennium een ware metamorfose zou doormaken”, stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe. “Door de liberalisering van de energiemarkt, opgelegd door de Europese Unie, kwam er een eerste grote wijziging. Het elektriciteitsbedrijf kon niet langer én netbeheerder én verkoper van elektriciteit zijn. De commerciële bedrijvigheid van Etiz werd afgestoten en Etiz fungeerde enkel nog als netbeheerder. Etiz werd daarna vanaf 1 januari 2003 een autonoom gemeentebedrijf en op 1 januari 2005 werd gestart met een nauwe samenwerking met Infrax”.

“Het is net die samenwerking die een aantal pijnpunten aan het licht bracht bij het Etiz-bedrijf. Er werd beslist een audit te laten uitvoeren door een consultingbureau en op basis van de resultaten werden gesprekken met Infrax opgestart voor een overname”, aldus Himpe.

“Voor de N-VA zijn er vier uitgangspunten om de overeenkomst tot overname van Etiz te beoordelen: de toekomstmogelijkheden voor het personeel, het behoud van de dienstverlening aan de Izegemse bevolking, het uitwerken van Etiz als proeftuin voor kleinschalige projecten en uiteraard mag het financiële aspect voor de stad Izegem niet uit het oog verloren worden”, stelde gemeenteraadslid Kurt Himpe. “Voor het personeel is er een volwaardige oplossing gevonden, de dienstverlening aan de Izegemse bevolking komt niet in het gedrang en Infrax West betaalt een reeks vergoedingen voor het exploitatierecht. En ook aan de vierde krijtlijn is voldaan: in de overeenkomst staat dat Infrax op vraag van de stad Izegem onderzoek en studiewerk zal verrichten rond innovaties in verband met energiezuinige openbare verlichting en Infrax is bijvoorbeeld bereid om in het kader van innovatieve projecten demo’s openbare verlichting in de stad Izegem te ondersteunen.”