Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Betere aanduiding bebouwde kom

7 juli 2011

Een deel van de Hondekensmolenstraat bevindt zich in de bebouwde kom, maar de aanduiding laat duidelijk te wensen over volgens N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe, die een aantal voorlopige maatregelen voorstelt.

"Ter hoogte van de Masteneikstraat staan er borden die het begin en het einde van de bebouwde kom aangeven, maar één van die borden werd tijdens een ongeval aangereden. Nieuwe borden en een wegmarkering die het begin van de zone 50 aanduidt zouden een verbetering betekenen voor de situatie in de Hondekensmolenstraat", volgens het raadslid.

Volgens buurtbewoners wordt er in de straat ook vaak te snel gereden. Op vraag van raadslid Himpe stelde de politie het snelheidsinformatiebord op. "De gegevens kunnen dan geanalyseerd worden voor bespreking tijdens de eerstvolgende commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit."

Naar aanleiding van de uitbouw van de verkaveling op de hoek van de Hondekensmolenstraat en de Katteboomstraat komen er ook snelheidsremmende maatregelen. "Maar die werken zullen nog een tijd op zich laten wachten en daarom zijn voorlopige maatregelen aangewezen", besluit gemeenteraadslid Himpe.