Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Zonnepanelen op stadsgebouwen

11 oktober 2010

Tijdens de zitting van 4 oktober besliste de gemeenteraad om op enkele stadsgebouwen fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen. In eerste instantie gaat het om 't SOK in Kachtem, de loodsen van de logistieke diensten, het sportcentrum en de buitenschoolse opvang Okido.

"Uit het overzicht dat in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit gegeven werd bleek al dat de investering in zonnepanelen voor een aantal gebouwen een oplossing kan bieden voor de hoge energiekosten", stelde N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe.

"In het dossier is er ook aandacht voor de beveiligingen van het systeem, onder andere in geval van overspanning, blikseminslag en kortsluiting. Gelet op de problemen die optreden bij het blussen, is het niet overbodig om ook aandacht te besteden aan de beveiliging in geval van brand. Aangezien het hier handelt om het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen, is het aangewezen dat de brandweer bij een brand zo snel als mogelijk de bluswerken kan opstarten", aldus raadslid Himpe.

Hij vroeg ook om een volledig overzicht te krijgen van alle energiekosten per gebouw, zodat er een zicht is op de investeringen die in de nabije en verre toekomst kunnen of moeten gebeuren in het kader van het terugdringen van de energiekosten.

De kostprijs van de investering wordt geraamd op iets meer dan 81.000 euro.