Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad

3 februari 2010

Tijdens de zitting van 18 januari keurde de gemeenteraad de wijziging van het huishoudelijk reglement van de raad goed. Met het reglement wordt de werking van de gemeenteraad geregeld.

Een belangrijke toevoeging aan het reglement zijn de bepalingen voor de behandeling van verzoekschriften. Daarnaast werden ook een reeks aanpassingen aangebracht die voorafgaand besproken werden op een overleg tussen de gemeenteraadsvoorzitter, de burgemeester en de fractieleiders.

"De N-VA was al langer vragende partij om de gemeenteraadsleden wel de kans te geven om schriftelijke vragen te stellen om statistische gegevens te verkrijgen. Door de wijziging kan een raadslid nu sowieso statistieken opvragen waarvan de gegevens ter beschikking zijn. Statistieken zijn immers belangrijk voor de opvolging van genomen beslissingen of de voorbereiding van dossiers", aldus N-VA - fractieleider Kurt Himpe. "Ook het verbod om tijdens een gemeenteraadszitting beeld- of klankopnames te maken is eindelijk geschrapt."