Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wat je niet mag zeggen over De Leest...

16 januari 2010

Het was minister Hilde Crevits uit Torhout die De Leest officieel mocht openen en niét Vlaams vice-minister-president Geert Bourgeois uit Izegem. Burgemeester Gerda Mylle vond het immers niet gepast dat Geert Bourgeois zou gevraagd worden om een toespraak te houden tijdens de officiële opening omdat N-VA - fractieleider Kurt Himpe de laatste tijd te veel kritiek uitte.

“De Izegemse minister wordt wel opgevrijd om financiële middelen te verkrijgen voor projecten zoals de Eperon d’Or en Wallemote, maar voor andere zaken wordt hij niet gevraagd”, stelde N-VA – gemeenteraadslid Piet Seynaeve in de gemeenteraad van 7 december. Tijdens die gemeenteraad bleek dat de Izegemse CD&V niet wil dat er veel negatieve zaken gezegd worden over De Leest. Want dan word je “gestraft”.

Je mag bepaalde zaken over De Leest dus niet zeggen, bijvoorbeeld

  • dat in 2005 verklaard werd dat het project in eerste instantie 2,8 miljoen euro zou kosten (zonder erelonen, zonder btw en omgevingswerken). N-VA – gemeenteraadslid Filip Motte stelde tijdens de gemeenteraadszitting van oktober 2009 vast dat de voorlopige kostprijs van De Leest 6,5 miljoen euro bedraagt;
  • dat iedereen wist dat de huidige locatie geen goede keuze was. Iedere Izegemnaar weet dat De Leest gebouwd is op de vroegere stortplaats, waardoor de ondergrond verre van stabiel én vervuild is;
  • dat uit een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Kurt Himpe blijkt dat de kostprijs voor de sanering van de ondergrond meer dan 12.000 euro per jaar bedraagt. Afhankelijk van de zuiverheid van het grondwater kan het zijn dat de installatie tot 30 jaar moet geactiveerd worden;
  • dat de omgevingswerken worden begroot op meer dan 1,1 miljoen euro en voor de aankoop van allerlei uitrusting nog eens 0,3 miljoen euro voorzien is. En dan spreken we nog niet van de vaste kosten (personeels- en energiekosten) bij het operationeel worden van De Leest;
  • dat CD&V zich in alle bochten wrong om het project De Leest “haalbaar” te maken en dat er heel wat bochtenwerk was: eerst werd de feestzaal van De Gilde aangekocht omdat het zogezegd een ideale plaats was. Daarna stelde men vast dat men niets kon aanvangen met dat gebouw. Vervolgens werd De Leest voorgesteld als cultuurcentrum maar ook dat was niet haalbaar en daarom kwam er een integratie met het dienstencentrum;
  • dat het totale prijskaartje van De Leest nu al meer dan 8 miljoen euro bedraagt. Izegem wordt “cultureel” op de kaart gezet, maar overschrijdt het kostenplaatje van dit project de financiële draagkracht van onze gemeente niet?

De Izegemse N-VA is altijd voorstander geweest van uitbreiding van de culturele accommodatie, maar was ook altijd zeer kritisch over de kostprijs. En terecht !