Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vraagtekens bij beslissing schepencollege over verbouwing Rhodesgoed

7 december 2010

N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde tijdens de zitting van 6 december vragen over de beslissing van het schepencollege in verband met een bouwaanvraag voor het Rhodesgoed.

“Terwijl de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Rhodesgoed niet uitgevoerd worden, gaf het schepencollege toch toestemming voor de verbouwing. Het gebouw en de uitbating zijn in strijd met de voorschriften en het gebouw en de uitbating kunnen niet geregulariseerd worden”, stelde raadslid Himpe.

“Vroegere kandidaat-kopers waren niet langer geïnteresseerd omwille van de uitbatingsbeperkingen. Kleinschalige horeca is wettelijk duidelijk omschreven en dit stemt niet overeen met wat in een publicatie in Karaat van december 2010 te lezen is. Waarom mag de huidige eigenaar daar nu toch van afwijken? Heeft een dergelijk project, met een voorgeschreven gemeentelijke en provinciale opdracht geen voorbeeldfunctie?”  

“In de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan staat letterlijk dat de hoofdbestemming een zone voor recreatief gebruik is, enkel in functie van het bosproject. In de bestaande gebouwen kan onder andere “een cafetaria (en kleinschalige eetgelegenheid) van samen maximaal 200 vierkante meter vloeroppervlakte horend bij het onthaalcentrum. Dit staat in schril contrast met de mededeling in Karaat dat er feesten kunnen gehouden worden zoals trouwfeesten.”

“De vraag is of bij dit dossier alles correct verlopen is”, besloot N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe.