Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stabiliteitsstudie voormalig postgebouw bevestigt problemen

21 december 2010

Een studie die uitgevoerd werd nadat N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe de kat de bel aanbond, bevestigt dat er problemen zijn met de stabiliteit van het voormalige postgebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Baron de Pélichystraat. Tijdens de gemeenteraadszitting van 20 december stelde raadslid Himpe vragen over de uitgevoerde studie. Burgemeester Gerda Mylle antwoordde dat er werd vastgesteld dat er door ijzeren constructies in de gevel waterinsijpeling is, waardoor de gevel scheurt. Of er binnen ook schade is, moet nog blijken.

Buurtbewoners maakten het raadslid er attent op dat er verscheidene scheuren in de toren van het gebouw waren. Raadslid Himpe nam onmiddellijk contact op met de burgemeester die opdracht gaf tot een onderzoek.

"Een tijd geleden werd de stabiliteit van het gebouw nog onder de loep genomen, maar toen waren er volgens de stadsdiensten nog geen problemen", aldus Himpe. "Nu het onderzoek bevestigt dat er wel degelijk problemen zijn, ben ik zeer tevreden dat er alert gereageerd werd, zowel door de buurtbewoners als door het stadsbestuur. In dergelijke situaties kan niets aan het toeval overgelaten worden". Eerder al maakte het gemeenteraadslid het stadsbestuur er al attent op dat het voormalige handelspand wat verder in de straat stabiliteitsproblemen vertoonde. Het gebouw op de hoek van de Roeselaarsestraat en de Kloosterstraat werd intussen afgebroken omdat er gevaar dreigde voor de voorbijgangers.

Lange lijdensweg

Het hoekpand dateert van 1897 en werd tot 1981 gebruikt door De Post. In 1981 werd het gebouw beschermd als monument om reden van artistieke waarde. Maar sinds het in particuliere handen kwam, is de staat van het gebouw er enkel erger op geworden. “In 1998 werd de eigenaar van het pand gerechtelijk vervolgd en veroordeeld wegens verwaarlozing van een beschermd monument. Hij werd toen verplicht tot het herstel van het gebouw in zijn oorspronkelijke toestand, maar aangezien hij de werken niet uitvoerde binnen de vooropgestelde termijn is een gerechtsdeurwaarder toen overgegaan tot de effectieve inning van een dwangsom per dag vertraging tot in 2002 werd vastgesteld dat voldaan werd aan het arrest van het Gentse Hof van Beroep”, stelt raadslid Himpe. Sinds midden 2002 is het gebouw opgenomen in de inventaris van de leegstaande gebouwen.

Tijdens de gemeenteraadszitting van augustus werd de verloederde situatie van het gebouw door raadslid Himpe aangekaart. De eigenaar bleek toen spoorloos, maar werd door de politiezone Vlas opgespoord. De eigenaar is in een faillissement betrokken en het stadsbestuur kreeg intussen van de curator alle gegevens zodat alles via deze weg kan afgehandeld worden.

De Izegemse stadssecretaris antwoordde op een schriftelijke vraag van raadslid Himpe dat de stabiliteitsstudie overgemaakt werd aan de curator, die nu de nodige stappen moet ondernemen. Zo moet de schade binnen vastgesteld worden waaruit moet blijken of er direct gevaar is voor voorbijgangers.